Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: transporttarieven moeten geen belemmering zijn bij aanleg elektriciteitsopslag

De manier waarop transporttarieven voor elektriciteit zijn opgebouwd moet geen belemmering zijn voor de aanleg en de ontwikkeling van installaties voor het opslaan van elektriciteit. Daarom gaat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoeken of het nodig en mogelijk is de tariefstructuur zo aan te passen dat het voor marktpartijen aantrekkelijker wordt om in energieopslag te investeren. Dit is de belangrijkste uitkomst van de ‘Marktscan elektriciteitsopslag’ waarin de ACM heeft geïnventariseerd welke belemmeringen er zijn voor de aanleg en ontwikkeling van elektriciteitsopslagsystemen.

Opslag van energie biedt flexibiliteit die nodig is om het elektriciteitsnet in balans te houden. Opslag van duurzame energie wordt ook steeds belangrijker omdat Nederland overschakelt van elektriciteit uit kolen- en gascentrales naar wind- en zonne-energie. De beschikbare wind- en zonne-energie is sterk afhankelijk van het weer en van de seizoenen en is daardoor veel moeilijker te regelen. Het lokaal opslaan van energie kan ook helpen om krapte op het energienet op te lossen. Opgewekte energie die tijdens piekmomenten niet getransporteerd kan worden kan dan tijdelijk lokaal worden opgeslagen. Dit kan voorkomen dat windmolens of zonneparken tijdelijk uitgeschakeld moeten worden.

Met het vervolgonderzoek naar tariefgerelateerde belemmeringen wil de ACM de mogelijkheden voor elektriciteitsopslag stimuleren en zorgen dat elektriciteitsopslag op een gelijk speelveld kan concurreren met andere flexibiliteitsdiensten. De Marktscan elektriciteitsopslag is onderdeel van een reeks publicaties waarmee de ACM een inhoudelijke bijdrage wil geven voor keuzes die in het kader van de energietransitie moeten worden gemaakt. Eerder publiceerde de ACM al een notitie over de ontwikkeling en regulering van waterstofinfrastructuur en een notitie over marktmodellen warmte en de rol van netwerkbedrijven.
 

Zie ook