Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Marktordening informatiesystemen en gegevensuitwisseling in de ziekenhuiszorg

Om ook in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen leveren en gezondheid te bevorderen, is een duurzaam zorginformatiestelsel nodig. Goedwerkende ICT-markten in de zorg zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een duurzaam zorginformatiestelsel. De aandacht voor zorg-ICT is onderdeel van het ACM-agendathema digitale economie, en daarmee een speerpunt voor het toezicht van de ACM. Doel is bijdragen aan goed werkende zorg-ICT-markten met het oog op de publieke belangen toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid, nu en in de toekomst.

In de update ‘Marktordening informatiesystemen en gegevensuitwisseling in de ziekenhuiszorg’ richt de ACM zich vanuit het perspectief van het markttoezicht op het zorginformatiestelsel in Nederland, in het bijzonder op markten voor ziekenhuisinformatiesystemen en elektronische patiëntendossiers (ZIS/EPD-systemen). De ACM verwacht de lessen uit ZIS/EPD-markten mogelijk ook op markten voor informatiesystemen van andere zorgaanbieders dan ziekenhuizen naar analogie toe te kunnen passen. Deze publicatie vormt een startpunt voor verdere activiteiten van de ACM op het gebied van zorg-ICT.

Vervolg

De ACM wil vanuit haar rol als markttoezichthouder actief bijdragen om het zorginformatiestelsel in Nederland te verbeteren. De ACM zal daartoe een leidraad opstellen voor het verduidelijken en concretiseren van de kaders en verplichtingen voor ICT-leveranciers en andere marktpartijen die voortkomen uit de mededingingsregels. Ook zal de ACM desgewenst guidance geven op inkoopsamenwerking en technische afstemming ten behoeve van interoperabiliteit of andere publieke belangen. Tot slot moedigt de ACM marktpartijen, zowel zorginstellingen als ICT-leveranciers en patiënten of hun vertegenwoordigers, aan om met haar in gesprek te gaan en concrete kansen en marktproblemen te melden, waar nodig op vertrouwelijke of anonieme basis.

 

Documenten

Marktordening informatiesystemen en gegevensuitwisseling in de ziekenhuiszorg - update ACM (PDF - 337.36 KB)