Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM gaat leidraad concurrentieregels opstellen om ‘leveranciersklem’ in ICT-zorg te beperken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat een leidraad schrijven die de concurrentieregels voor ICT-leveranciers in de zorg verduidelijkt. De ACM constateert dat ziekenhuizen in veel gevallen ‘klemvast’ zitten aan hun leverancier van zorginformatiesystemen. Dat kan onder meer komen door het gedrag van de leverancier of door de afspraken die de leverancier maakt met zorginstellingen of met andere leveranciers. Een te grote afhankelijkheid van een leverancier is een risico voor een goedwerkende markt. Het kan leiden tot hogere prijzen en een rem op veilige en betrouwbare digitale uitwisseling van gegevens en innovaties in de zorg. ICT-leveranciers moeten er voor zorgen dat hun gedrag en de afspraken met andere leveranciers niet in strijd zijn met de concurrentieregels.

Dat staat in de publicatie van de ACM: ‘Marktordening informatiesystemen en gegevensuitwisseling in de ziekenhuiszorg’. Deze publicatie is een onderdeel van de extra aandacht die de ACM heeft voor de markt van ICT-systemen in de zorg.

Wat zijn de gevolgen van een leveranciersklem?

Een zorginstelling kan zo afhankelijk zijn van een ICT-leverancier dat overstappen niet of alleen met veel moeite of tegen hoge kosten mogelijk is. Er is dan sprake van een leveranciersklem. Bijvoorbeeld omdat het overzetten van gegevens moeilijk is of niet kan. Het kan ook moeilijk zijn om systemen of applicaties van andere ICT-bedrijven aan die zorginformatiesystemen te koppelen. Als een zorginstelling zo vast zit aan een ICT-systeem, brengt dat risico’s met zich mee voor de concurrentie, met negatieve gevolgen voor de prijs, kwaliteit en innovatie van ICT-systemen en applicaties in de zorg, en uiteindelijk ook de kwaliteit van zorg.

Hoe nu verder?

De negatieve gevolgen van leveranciersklem kunnen worden beperkt door het overzetten van gegevens makkelijker te maken en communicatie en samenwerking tussen verschillende systemen en applicaties te verbeteren. Alle partijen kunnen bijdragen aan een open, duurzaam informatiestelsel in de zorg. De ACM gaat een leidraad opstellen om kaders en verplichtingen die voortkomen uit de concurrentieregels voor ICT-leveranciers te verduidelijken en daar ook voorbeelden bij te geven. De ACM zal na overleg met andere toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandse Zorgautoriteit, in het najaar een concept van de leidraad publiceren en daarna consulteren. Daarnaast kan de ACM optreden tegen partijen die de concurrentieregels overtreden. De ACM benadrukt dat er altijd ruimte is voor samenwerking tussen verschillende partijen om voor de zorg essentiële functies en infrastructuur tot stand te brengen.

Waarom aandacht voor ICT in de zorg?

De aandacht voor zorg-ICT is onderdeel van het ACM-agendathema digitale economie. Goedwerkende ICT-markten in de zorg zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een duurzaam zorginformatiestelsel. Het stelt zorgverleners in staat digitale gegevens veilig en betrouwbaar uit te wisselen, geeft mensen de regie over hun eigen zorgdata en bevordert innovaties. Dat is nodig om ook in de toekomst goede zorg te kunnen leveren en gezondheid te bevorderen.