Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Managementsamenvatting marktverkenning ICT in de zorg

Adviesbureau KPMG heeft in 2020 voor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een marktverkenning uitgevoerd naar informatiesystemen van ziekenhuizen en digitale gegevensuitwisseling in de zorg. De ACM publiceert de managementsamenvatting van deze marktverkenning na uitspraak van de hoogste rechter. Deze uitspraak kwam voort uit een verzoek van een marktpartij om een voorlopige voorziening. De rest van de marktverkenning mag de ACM op grond van een door de rechter verrichte belangenafweging nog niet publiceren. De ACM werkt nu aan een leidraad die de concurrentieregels voor ICT-leveranciers en andere marktpartijen in de zorg verduidelijkt en concretiseert. De ACM gaat hiervoor met marktpartijen in gesprek.

Marktverkenning KPMG

KPMG heeft op verzoek van de ACM de marktstructuur en gedragingen van ICT-leveranciers, ziekenhuizen en andere betrokkenen op de markten voor informatiesystemen in de ziekenhuiszorg in kaart gebracht. Onderzocht is onder meer in hoeverre die systemen als open worden ervaren en goed met elkaar kunnen communiceren. Ook zijn de belemmeringen beschreven die verschillende betrokken partijen op deze markten en op het gebied van digitale gegevensuitwisseling ervaren. De marktverkenning bevat de resultaten van deskresearch, de antwoorden op vragenlijsten aan ziekenhuizen en informatie uit interviews met onder meer leveranciers van de zorginformatiesystemen, andere ICT-leveranciers en ziekenhuizen.

Enkele bevindingen uit deze marktverkenning zijn:

  • Er is een sterk geconcentreerde markt; er zijn enkele aanbieders van ziekenhuisinformatiesystemen.
  • Toetreden tot de Nederlandse markt is moeilijk vanwege de nationale wet- en regelgeving, lokale inrichting en codestelsels. Daarnaast schakelen ziekenhuizen niet graag over op een ander systeem. Onder andere omdat het systeem in hoge mate ge├»ntegreerd is met de processen in een ziekenhuis en vanwege de hoge (implementatie)kosten.
  • Er worden door betrokken partijen verschillende belemmeringen ervaren voor gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen (van verschillende aanbieders); onder andere op het gebied van interoperabiliteit.

ACM en ICT in de zorg

Goedwerkende ICT-markten in de zorg zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een duurzaam zorginformatiestelsel. Open informatiesystemen van ziekenhuizen en andere zorgaanbieders bieden veel kansen voor goede en tijdige gegevensuitwisseling en innovatie. Daarmee kunnen zorgverleners en pati├źnten beschikken over goede informatie op de juiste plek, op het juiste moment. Dat is nodig om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in Nederland toekomstbestendig te maken. De aandacht voor zorg-ICT is onderdeel van het ACM-agendathema digitale economie.

 

Documenten

Managementsamenvatting marktverkenning ICT in de zorg (PDF - 144.2 KB)