Kruimelpad

Besluit

Taakverdelingsbesluit ACM – GTS conform NC TAR

21-11-2017

Besluit op grond van artikel 5, eerste lid, artikel 6, vierde lid, artikel 26, eerste lid, artikel 27, eerste lid, artikel 29 en artikel 30 van Verordening 2017/460 betreffende de vaststelling van de taakverdeling tussen Gasunie Transport Services en de Autoriteit Consument & Markt ter uitvoering van de taken in genoemde artikelen.