Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Verzoek TenneT introductie Franse external constraint flow-based

21-12-2018

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft een voorstel tot wijziging van de flow-based capaciteitsberekeningsmethodologie voor day-ahead in Centraal-West Europa (hierna: het voorstel tot wijziging van CWE flow-based day-ahead) aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. CWE flow-based day-ahead en latere wijzigingen daarin zijn eerder goedgekeurd door de ACM.

Wat is flow-based?

De elektriciteitsnetten van de landen in Centraal-West Europa zijn onderling verbonden, hetgeen handel in elektriciteit tussen de verschillende landen mogelijk maakt. Concurrentie tussen producenten van verschillende landen leidt tot een scherpere prijs op de groothandelsmarkten. De transportcapaciteit tussen de verschillende landen is echter beperkt en om deze reden moet de beschikbare capaciteit efficiënt worden benut. Door flow-based marktkoppeling wordt capaciteit toegewezen aan transacties die een hoge waarde vertegenwoordigen én een lage belasting op het net veroorzaken. Dit leidt tot een optimaal gebruik van het elektriciteitsnet.

Wat wordt er gewijzigd?

TenneT stelt voor om de door de ACM goedgekeurde methodologie voor CWE flow-based day-ahead te wijzigen. Het voorstel is om een zogenaamde external constraint (een importlimiet) voor de Franse biedzone toe te voegen voor een beperkt aantal uren in de aankomende winterperiode. Deze external constraint zal netveiligheidsproblemen in Zwitserland kunnen voorkomen. Dit is een tijdelijke maatregel.
TenneT heeft de voorstellen ontwikkeld met de TSB’s van Centraal-West Europa.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 9 januari 2019.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/18/034681.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat.DE@acm.nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.