Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie RAR warmte

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) consulteert de Regulatorische Accounting Regels (RAR) voor warmteleveranciers. De ACM heeft de bevoegdheid om onderzoek te doen naar rendementen van een individuele warmteleverancier in de vorm van de rendementstoets. Voor de uitvoering van de rendementstoets zal de ACM rendementsdata bij individuele warmteleveranciers opvragen. De RAR is bedoeld als set aan verslaggevingsregels die door warmteleveranciers gevolgd moeten worden bij het aanleveren van rendementsdata door de warmteleverancier bij de ACM in geval zij de rendementstoets uitvoert. Hiermee beoogt de ACM de gegevens van warmteleveranciers op eenzelfde en consistente wijze te verzamelen, zodat de toetsing ook op gelijke wijze plaats kan vinden. De ACM heeft getracht om de RAR zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij bestaande verslaggevingsregels om zodoende de administratieve last bij warmteleveranciers te beperken.

Reageren op de RAR warmte

Belanghebbenden (warmteleveranciers als bedoeld in art. 1 van de Warmtewet) kunnen tot en met 30 september 2022 reageren op de RAR. Stuur uw schriftelijke reactie per e-mail naar: tariefregulering-warmte@acm.nl onder vermelding van “Reactie [naam organisatie] consultatieversie RAR warmte”. Als u vindt dat uw zienswijze gegevens bevat die de ACM vertrouwelijk moet behandelen, wordt u verzocht om dit in een begeleidend schrijven gemotiveerd aan te geven. U dient hierbij duidelijk aan te geven welke gegevens het betreft.

 

Documenten

Consultatie RAR warmte (PDF - 192.75 KB)