Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie adviesrapport WACC rendementstoets en afleversets

Berekening WACC

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) consulteert het WACC adviesrapport ter vaststelling van de Weighted Average Cost of Capital (WACC) voor de uitvoering van de rendementstoets bij warmteleveranciers. De ACM heeft een deskundige externe partij verzocht een adviesrapport op te stellen over de berekening van de WACC. In een later stadium zal de ACM de WACC voor de rendementstoets, mede op basis van dit adviesrapport vastleggen in een Ontwerpbesluit dat met belanghebbenden zal worden geconsulteerd.

De ACM wijst erop dat het adviesrapport naast de berekening van de WACC voor de rendementstoets, ook een berekening van de WACC voor afleversets bevat ten behoeve van de vaststelling van de warmtetarieven.

Reageren op het adviesrapport WACC rendementstoets en tarieven

Belanghebbenden (warmteleveranciers als bedoeld in art. 1 van de Warmtewet, brancheorganisaties en verbruikersorganisaties) kunnen tot en met 9 september 2022 reageren op het adviesrapport WACC. Stuur uw schriftelijke reactie per e-mail naar: %20tariefregulering-warmte [at] acm [punt] nl (tariefregulering-warmte[at]acm[dot]nl) onder vermelding van “Reactie [naam organisatie] consultatie adviesrapport WACC rendementstoets”. In uw reactie dient u expliciet aan te geven of deze betrekking heeft op de WACC voor de rendementstoets, of de WACC voor afleversets. Als u vindt dat uw reactie gegevens bevat die de ACM vertrouwelijk moet behandelen, wordt u verzocht om dit in een begeleidend schrijven gemotiveerd aan te geven. U dient hierbij duidelijk aan te geven welke gegevens het betreft.

 

Documenten

The WACC for Heating Companies and Heat Exchangers in The Netherlands (PDF - 1.23 MB)