Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit veiligheid nieuwe laagspanningsnetten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen naar aanleiding van het voorstel van Netbeheer Nederland voor veiligheidseisen die elektriciteitsnetbeheerders moeten hanteren bij het ontwerp en de bedrijfsvoering van nieuw aan te leggen laagspanningsnetten. te wijzigen

Wat houdt het besluit in?

Het besluit van de ACM houdt in dat in de Netcode elektriciteit minimale eisen ten aanzien van veiligheid van nieuw aan te leggen laagspanningsnetten opgenomen worden.

Wat is het doel van dit besluit?

Met dit besluit legt de ACM de eisen vast voor de veiligheid van nieuw aan te leggen laagspanningsnetten. Ze bieden netbeheerders eenduidige en toetsbare criteria om de veiligheid van nieuw aan te leggen laagspanningsnetten te waarborgen.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van de ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat de ACM een besluit neemt?