Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit veiligheid nieuwe laagspanningsnetten

Wat is het doel van het ontwerpbesluit?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in een ontwerp codebesluit veiligheidseisen voor nieuwe laagspanningsnetten vastgelegd. Deze eisen sluiten aan bij technologische ontwikkelingen in de elektriciteitsvoorziening. Ze bieden netbeheerders eenduidige en toetsbare criteria om de veiligheid van nieuwe stroomnetten te waarborgen.

Wat staat er in het ontwerpbesluit?

De elektriciteitsnetbeheerders hebben de eisen grotendeels zelf opgesteld. De ACM heeft deze overgenomen en aangescherpt voor kwetsbare gebieden.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

ACM legt dit ontwerpbesluit vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant voor een periode van twaalf weken ter inzage en nodigt belanghebbenden uit om in deze periode een schriftelijke zienswijze in te dienen. De ACM zal ontvangen zienswijzen betrekken bij de vaststelling van het definitief besluit.

De laatste dag waarop u uw zienswijze kunt indienen is 26 juli 2017.

Op 29 juni 2017 vindt van 10.00 uur tot 12.00 uur een hoorzitting plaats ten kantore van de ACM. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich tot en met 27 juni 2017 aanmelden via het secretariaat van de Directie Energie van de ACM (secretariaat.DE@acm.nl). Bij uw aanmelding wordt u verzocht aan te geven hoeveel spreektijd u wenst. Wanneer er geen aanmeldingen zijn, komt de geplande hoorzitting te vervallen.

Indien u van mening bent dat uw zienswijze gegevens bevat die vertrouwelijk moeten worden behandeld, wordt u verzocht om dit in een begeleidend schrijven gemotiveerd aan te geven. U dient hierbij duidelijk aan te geven welke gegevens het betreft.

Meer informatie

 

Documenten

Ontwerp codebesluit veiligheid nieuwe laagspanningsnetten (PDF - 181.03 kB)