Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: ook laagspanningsnetten van vóór 2018 moeten voldoen aan verscherpte veiligheidseisen

Regionale netbeheerders moeten ervoor zorgen dat alle laagspanningsnetten binnen vijf jaar voldoen aan de verscherpte veiligheidseisen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) had de veiligheidseisen voor nieuwe laagspanningsnetten in 2018 al aangescherpt, maar deze eisen golden nog niet voor netten die vóór die tijd waren ontworpen. Met een wijziging van de Netcode elektriciteit zorgt de ACM nu dat ook deze netten van voor 2018 moeten voldoen aan de aangescherpte eisen.

Laagspanningsnetten zijn de elektriciteitsnetten met een spanning van 230 volt waar huishoudens en andere kleinverbruikers op zijn aangesloten. Ook bijvoorbeeld lantaarnpalen en verkeersinstallaties zijn aangesloten op dit laagspanningsnet. Netbeheerders moeten extra maatregelen nemen om te zorgen dat er geen onveilige spanning op dit soort installaties kan komen. Dit betekent dat de stroom automatisch afgeschakeld moet worden als er door kortsluiting een spanning van meer dan 50 volt optreedt. Op plaatsen waar soms mensen op blote voeten rondlopen, zoals in parken, speeltuinen en recreatiegebieden, geldt een maximum van 25 volt.

Bestuurslid Manon Leijten: “Netbeheerders moeten natuurlijk nu ook al zorgen dat hun elektriciteitsnetten veilig zijn, en we zien dat zij dat ook goed doen. Incidenten met deze laagspanningsnetten komen gelukkig nauwelijks voor. Met deze aanpassing van de regels zorgen we ervoor dat de aangescherpte eisen ook voor reeds bestaande netten gelden. Er is dus straks geen verschil meer tussen veiligheidseisen voor netten die zijn aangelegd vóór 2018 of daarna.”

De ACM regelt de aangescherpte veiligheidseisen in het ontwerpbesluit van de codewijziging Veiligheid laagspanning bestaande netten. Uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van het besluit moeten alle laagspanningsnetten voldoen aan de aangescherpte veiligheidseisen. Netbeheerders hebben via NBNL aangegeven zich te willen conformeren aan deze maximum termijn van vijf jaar.