Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bindende gedragslijn voor investeringsplannen van door TenneT beheerde netten

De ACM legt de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) en regionale netbeheerder Liander N.V. Randmeren (hierna: Liander) een bindende gedragslijn op ter aanpassing van de investeringsplannen van de door TenneT beheerde netten op land.

In de door TenneT opgestelde investeringsplannen ontbreekt informatie over hoe zij bepaalt welke knelpunten in het net zij eerst gaat oplossen en welke knelpunten zij pas later kan oplossen, en wat de uitkomsten daarvan zijn. Verder ontbreekt de volledige lijst van kwaliteitsknelpunten.

De ACM legt Liander voor haar investeringsplan voor het net in de regio Randmeren dezelfde bindende gedragslijn op als zij aan TenneT heeft opgelegd. Het Randmerennet is een hoogspanningsnet waarvoor Liander, ondanks dat het een hoogspanningsnet is, is aangewezen als de netbeheerder en waarvan Liander eigenaar is in verband met de bestaande cross border lease afspraken. Het feitelijk beheer van het net is door Liander uitbesteed aan TenneT. TenneT heeft derhalve ook het door Liander ingediende investeringsplan voor het Randmerennet opgesteld. Het plan voor het Randmerennet is op dezelfde manier opgesteld als het plan van TenneT voor haar net op land en het plan voor het Randmerennet heeft dus ook dezelfde gebreken. Nu Liander de netbeheerder van het Randmeren net is, heeft de ACM daarom ook een bindende gedragslijn aan Liander opgelegd voor haar investeringsplan voor het Randmerennet. De ACM verwacht dat TenneT het ontwerpinvesteringsplan van Liander voor het Randmerennet aanpast conform de eisen in de bindende gedragslijn, omdat zij ook in eerste instantie het investeringsplan heeft opgesteld.

 

Documenten

Bindende gedragslijn ter aanpassing van de investeringsplannen aan TenneT TSO B.V. (PDF - 238.02 KB) Bindende gedragslijn ter aanpassing van de investeringsplannen van het Randmerennet aan Liander N.V. (PDF - 245.86 KB)