Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: groen licht voor investeringsplannen hoogspanningsnetten op land

TenneT heeft de investeringsplannen voor de hoogspanningsnetten op land voldoende aangepast. TenneT en Liander (de eigenaar van het door TenneT beheerde hoogspanningsnet in de regio Randmeren) kunnen deze investeringsplannen nu vaststellen. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na het toetsen van de aangepaste investeringsplannen van de door TenneT beheerde hoogspanningsnetten op land.

Sinds 2020 toetst de ACM de investeringsplannen die netbeheerders elke twee jaar moeten maken. In de investeringsplannen van netbeheerders staat welke investeringen in de netwerken de komende tien jaar nodig zijn om te voldoen aan de sterk groeiende vraag naar capaciteit van consumenten en bedrijven.

Manon Leijten, bestuurslid van de ACM: “We zien dat congestie op het elektriciteitsnet toeneemt, ondanks alle inspanningen van netbeheerders om de transportcapaciteit zo snel mogelijk te vergroten. Het is daarom belangrijk dat netbeheerders in hun investeringsplannen duidelijk aangeven waar de knelpunten liggen en wanneer deze opgelost zullen worden.”

In maart 2022 liet de ACM weten dat uit de investeringsplannen van netbeheerders bleek dat er scherpe keuzes nodig zijn om de doelen van de energietransitie te halen. Ook legde de ACM aan TenneT en de regionale netbeheerder Liander (als eigenaar van het door TenneT beheerde hoogspanningsnet in de regio Randmeren) een zogenoemde bindende gedragslijn op. TenneT en Liander  moesten hun investeringsplannen aanpassen omdat uit de investeringsplannen voor de hoogspanningsnetten onder andere niet duidelijk bleek hoe de netbeheerder bepaalt welke knelpunten eerst en welke knelpunten later opgelost worden. De ACM heeft de aangepaste investeringsplannen nu getoetst en vindt dat de investeringsplannen voldoende zijn aangepast. TenneT en Liander kunnen deze investeringsplannen nu ook vaststellen.

De ACM concludeert dat netbeheerders met hun investeringsplannen ten opzichte van 2020 in 2022 flinke verbeteringen hebben doorgevoerd. Toch ziet de ACM voor de investeringsplannen voor 2024 nog ruimte voor verbetering. Zo kunnen de netbeheerders de betrokkenheid van stakeholders bij de voorbereiding van investeringsplannen verbeteren en verwacht de ACM van een aantal netbeheerders dat ze hun afwegingen nog inzichtelijker maken, bijvoorbeeld op het vlak van oorzaak en gevolg van vertragingen en de onderbouwing van de prioritering. Omdat netbeheerders nu al bezig zijn met het opstellen van investeringsplannen voor de periode 2024-2033 heeft de ACM het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ook opgeroepen het prioriteringskader waarmee netbeheerders kunnen bepalen welke projecten eerder en welke projecten later uitgevoerd zullen worden nog dit najaar bekend te maken.