Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Brief aan het ministerie van EZK over toetsing investeringsplannen

Brief waarin de ACM de minister voor Klimaat en Energie informeert over de toets van de aangepaste ontwerpinvesteringsplannen voor het door TenneT beheerde net op land en het Randmerennet. De ACM is tot het oordeel gekomen dat de bij bindende gedragslijn opgelegde verbeterpunten voldoende zijn doorgevoerd en dat TenneT en Liander hun ontwerpinvesteringsplannen kunnen vaststellen.

 

Documenten

Brief aan de minister over toetsing investeringsplannen naar aanleiding van bindende gedragslijn (PDF - 43.46 KB)