Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM doet melding van onderinvesteringen in de elektriciteitsnetten bij de Minister voor Klimaat

De ACM constateert onderinvesteringen bij het landelijke hoogspanningsnet van TenneT TSO B.V.) en de regionale elektriciteitsnetten van Enexis netbeheer B.V., Liander N.V. en Stedin netbeheer B.V. na het toetsen van de investeringsplannen voor de periode 2022 tot en met 2031.

De ACM heeft de investeringsplannen van netbeheerders elektriciteit en gas getoetst. Daarbij gaat de ACM na of de netbeheerder in redelijkheid tot het plan heeft kunnen komen en daarbij investeringen goed onderbouwt en keuzes en uitkomsten daarvan inzichtelijk maakt. Ondanks het feit dat netbeheerders veel investeringen doen blijkt er een blijvend tekort aan transportcapaciteit elektriciteit bij vier netbeheerders.

De landelijke en regionale netbeheerders voor elektriciteit en gas hebben in 2020 voor de eerste keer op basis van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) en de Gaswet ontwerpinvesteringsplannen (hierna: investeringsplannen) opgesteld met een zichtperiode van tien jaar. Netbeheerders moesten hun nieuwe investeringsplannen uiterlijk 1 januari 2022 bij de ACM ter toetsing aanleveren. Dit doen zij elke twee jaar.

De ACM maakt zich op basis van haar toets op de investeringsplannen zorgen over de tijdige realisatie van de investeringen van de netbeheerders TenneT, Liander, Enexis en Stedin in de elektriciteitsnetten. Netbeheerders doen veel moeite om het probleem van transportschaarste (congestie) op elektriciteitsnetten op te lossen. Toch zullen zij er onder andere vanwege personeelsschaarste, lange vergunningprocedures en materieeltekorten naar verwachting niet in slagen alle geplande projecten op tijd af te ronden.

De ACM roept de minister voor Klimaat en energie daarom op om scherpere keuzes te maken, gezamenlijk met ACM, decentrale overheden, netbeheerders en marktpartijen. De ACM ziet het opstellen van een prioriteringskader hierbij als belangrijke stap. Dit geeft netbeheerders de gelegenheid om projecten die bijdragen aan de energietransitie te prioriteren.

 

Documenten

Brief aan de minister over melding van onderinvesteringen (PDF - 139.28 KB) Bijlage 1: Rapportage Toetsing investeringsplannen netbeheerders elektriciteit en gas 2022 (PDF - 172.36 KB)