Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Artikel ACM over app-stores voor International Institute of Communications

Appstores geven reden tot zorg om mededinging en zelfs netneutraliteit. Henk Don, Michiel van Dijk en Femke Nagelhoud-de Jong van de ACM leggen uit waarom en presenteren een bredere visie op het invoeren van een ex-antebenadering.

In april 2019 publiceerde de ACM een marktstudie naar mobiele app-stores. In deze studie beschrijft de ACM hoe de markt voor app-stores voor mobiele telefoons zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren. Daarnaast beschrijft de ACM hoe appaanbieders hun apps kunnen publiceren in een app-store en of ze daarbij problemen ervaren. De ACM ontving informatie van appaanbieders over bepaalde gedragingen van Apple en Google. De voorlopige conclusie van de marktstudie was dat er reden tot zorg is. Met het oog op de meldingen die de ACM ontving over mogelijk verstorend gedrag van Apple in de App store en vanwege het publieke belang dat in gevaar zou kunnen zijn, besloot de ACM dat meerdere problemen om verder onderzoek vroegen.

In dit artikel in voor het International Institute of Communications beschrijft de ACM de redenen, benadering en bevindingen van de marktstudie. Vervolgens worden mogelijke toekomstige benaderingen beschreven, inclusief een mogelijke uitbreid van de huidige reguleringsinstrumenten.

 

Documenten

Artikel ACM over app-stores voor International Institute of Communications (PDF - 744.29 KB)