Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM steunt pleidooi kabinet voor extra toezichtsinstrumenten online platforms

De aanhoudende groei van online platforms biedt duidelijk maatschappelijke voordelen voor mensen en bedrijven. Maar het baart het kabinet ook zorgen: toetreding van nieuwe bedrijven kan beperkt worden en de online keuzevrijheid van consumenten & ondernemers kan in het geding komen. ACM en EZK hebben een discussiepaper gemaakt waarin het standpunt wordt toegelicht.

Drie voorstellen voor aanpassing mededingingsregels

In mei heeft de staatssecretaris Mona Keijzer van EZK een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin drie voorstellen om in te kunnen grijpen bij mededingingsproblemen in de digitale economie. De staatssecretaris zal in Europa pleiten voor beter passende criteria voor het melden van een overname, door bijvoorbeeld naast de omzet, ook rekening te houden met de transactiewaarde van een overname.

Daarnaast moeten richtsnoeren verduidelijkt worden voor de toepassing van mededingingsregels bij online platforms. Bijvoorbeeld hoe de rol van data wordt meegewogen bij het beoordelen van concurrentievraagstukken bij platforms. En het kabinet wil graag ook bevoegdheden voor de toezichthouder om vooraf in te grijpen als een platform een positie dreigt te krijgen waar ondernemers of consumenten niet meer omheen kunnen.

Discussiepaper

De ACM ondersteunt het voorstel voor zo’n ex ante-instrument, omdat we zien dat met name de snelheid waarmee de huidige toezichtsinstrumenten niet altijd snel tot resultaat kunnen leiden. ACM heeft samen met EZK een discussie paper opgesteld waarin we de gedachten achter een ex ante-instrument verder verkennen. Daarmee willen ACM en EZK de komende periode bijvoorbeeld bijdragen aan de beleidsagenda van de nieuwe Europese Commissie.

Paper is in het Engels.

 

Documenten

Ex ante-tool (PDF - 53.03 KB)