Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Afwijzing in bezwaar handhavingsverzoek erfpachtbeleid gemeente A’dam

Na heroverweging in bezwaar blijft de ACM bij haar oordeel geen nader onderzoek te doen naar het erfpachtbeleid van de gemeente Amsterdam.

Een erfpachter heeft bij de ACM een handhavingsverzoek ingediend tegen de gemeente Amsterdam. Volgens de erfpachter verricht de gemeente met haar erfpachtbeleid oneerlijke handelspraktijken, hanteert de gemeente oneerlijke bedingen, maakt de gemeente misbruik van haar economische machtspositie, overtreedt zij het kartelverbod en schendt zij de Wet Markt en Overheid. De ACM heeft de erfpachter eerder gemeld dat zij geen prioriteit geeft aan dit handhavingsverzoek. Hiertegen heeft de erfpachter bezwaar gemaakt.

Om te kunnen beoordelen of de gemeente Amsterdam de gestelde overtredingen heeft begaan, is uitgebreid onderzoek nodig. Hiervoor is schaarse specialistische kennis en onderzoekscapaciteit nodig die de ACM nu op andere zaken inzet. Bovendien heeft de gemeente Amsterdam zelf twee onderzoeken laten verrichten naar haar erfpachtbeleid. Uit deze onderzoeken is een aantal verbeterpunten gekomen. De gemeente neemt maatregelen om deze punten op te pakken. Nader onderzoek is om deze redenen niet doeltreffend en doelmatig. De ACM geeft voorrang aan andere zaken en wijst dit handhavingsverzoek, na heroverweging in bezwaar, opnieuw af.

Tegen deze beslissing op bezwaar kan beroep worden ingediend bij de rechtbank.

 

Documenten

Afwijzing in bezwaar handhavingsverzoek erfpachtbeleid gemeente Amsterdam (PDF - 319.88 KB)