Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Afwijzing handhavingsverzoeken erfpachtberekening gemeente Amsterdam

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vier handhavingsverzoeken van verschillende indieners tegen de gemeente Amsterdam afgewezen. De indieners willen dat de ACM iets doet aan de manier waarop de gemeente de erfpachtcanon berekent. De erfpachtcanon is het bedrag dat inwoners van Amsterdam in grote delen van de stad betalen voor het gebruik van de grond die eigendom is van de gemeente en waarop hun huis staat. De gemeente Amsterdam berekent de hoogte van de erfpachtcanon doorgaans vóór aanvang van een nieuw erfpachtcontract, of bij wijziging van een bestaand contract. De manier waarop de hoogte van de erfpachtcanon wordt berekend vormt de kern van de klachten.

De indieners van de verzoeken vinden dat de gemeente Amsterdam een oneerlijk systeem hanteert om de hoogte van de erfpacht te berekenen, waardoor het systeem niet voor alle partijen eerlijk uitpakt. Ook vinden zij dat de kostenopslag te hoog is en dat de informatievoorziening door de gemeente Amsterdam en de geschilbeslechting onvoldoende zijn. De indieners zijn van mening dat de gemeente Amsterdam hiermee misbruik maakt van haar machtspositie en/of een oneerlijke handelspraktijk verricht en/of onredelijke voorwaarden hanteert. Daarom vragen ze aan de ACM om daartegen op te treden.

De ACM heeft zowel van de indieners als de gemeente Amsterdam informatie gevraagd en ontvangen. Maar om te kunnen beoordelen of mogelijk sprake is van een overtreding, is een uitgebreid onderzoek vereist. Hiervoor is schaarse capaciteit nodig die nu op andere zaken wordt ingezet. Bovendien constateert de ACM dat de gemeente Amsterdam zelf al is gestart met diverse verbetertrajecten waarvan het resultaat nog afgewacht moet worden. Ook vanuit de politiek is er nu aandacht voor consumentenbescherming bij erfpacht. Daarom vindt de ACM nader onderzoek op dit moment niet doelmatig en doeltreffend. De ACM geeft voorrang aan andere (lopende) zaken en wijst deze handhavingsverzoeken daarom af.

Tegen deze besluiten staat bezwaar open.

 

Documenten

Handhavingsverzoek Heyning inzake erfpachtbeleid gemeente Amsterdam (PDF - 124.42 KB) Handhavingsverzoek De Reus c.s. inzake erfpachtbeleid gemeente Amsterdam (PDF - 155.48 KB) Handhavingsverzoek De Lange c.s. inzake erfpachtbeleid gemeente Amsterdam (PDF - 191.9 KB) Handhavingsverzoek De Wildt inzake erfpachtbeleid gemeente Amsterdam (PDF - 127.77 KB)