Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM onderzoekt hoe vergoeding verwijderen gasaansluitingen binnen huidige wetgeving geregeld kan worden

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 20 juni 2023 uitspraak gedaan over het besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over de kosten van het verwijderen van gasaansluitingen.

De ACM vindt het belangrijk dat de kosten voor de energietransitie evenwichtig worden verdeeld en dat consumenten niet belemmerd worden bij het aardgasvrij maken van hun huis. Om consumenten zo snel mogelijk duidelijkheid te geven onderzoekt de ACM hoe de vergoeding voor het verwijderen van gasaansluitingen binnen de huidige wet- en regelgeving geregeld kan worden.

Wat was er aan de hand?

De ACM heeft in haar besluit van 25 februari 2021 geregeld dat netbeheerders de kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen mochten verwerken in de transporttarieven die alle aangeslotenen op het gasnet moeten betalen. Op 2 september 2021 heeft het Europese Hof bepaald dat besluiten over de kostenberekening van netbeheerders niet door het ministerie maar door de onafhankelijke regulerende instantie genomen moeten worden. In Nederland is dit de ACM. Het CBb is naar aanleiding van deze uitspraak van oordeel dat de ACM op basis van haar onafhankelijke positie een eigen afweging had moeten maken en het besluit over de kosten van het verwijderen van gasaansluitingen niet had mogen baseren op een ministeriƫle regeling.

Het CBb heeft het besluit van de ACM definitief vernietigd. Dit betekent dat netbeheerders de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting vooralsnog bij huishoudens en andere kleinverbruikers in rekening mogen brengen.

Het CBb heeft op 20 juni 2023 ook uitspraak gedaan in een andere zaak over hetzelfde codebesluit van de ACM. In deze zaak heeft het CBb partijen niet-ontvankelijk verklaard.