Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM houdt bij vaststelling tarieven 2023 rekening met hogere kosten voor netverliezen als gevolg van hoge energieprijzen

Regionale netbeheerders en de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT, moeten vanwege de hoge energieprijzen extra kosten maken voor de inkoop van netverliezen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil voorkomen dat netbeheerders door deze hogere kosten minder investeringsruimte hebben voor projecten die belangrijk zijn voor de energietransitie. Daarom wil de ACM de regionale netbeheerders in de tarieven voor het jaar 2023 alvast een voorschot voor de hoge kosten voor netverliezen geven. Na overleg met TenneT is de ACM tot de conclusie gekomen dat een voorschot voor TenneT met het oog op een stabiel tariefverloop komend jaar niet gewenst is, maar onderzoekt de ACM welke andere oplossing passend is.

Bij het transport van elektriciteit en bij het omzetten van bijvoorbeeld hoogspanning naar laagspanning gaat energie verloren. Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de inkoop van de energie die tijdens het transport verloren gaat, de zogeheten netverliezen. Deze kosten voor netverliezen worden via de transporttarieven bij eindgebruikers in rekening gebracht. Vanwege de onverwachte sterke stijging van de netverlieskosten als gevolg van de hoge energieprijzen in 2022, ziet de ACM aanleiding om deze kosten van 2022 voor de regionale netbeheerders elektriciteit na te calculeren. Met een nacalculatie worden kosten gewoonlijk pas 2 jaar later aan netbeheerders vergoed. Met het voorschot op de nacalculatie verrekent de ACM een deel van de kosten die netbeheerders in 2022 hebben gemaakt al in de tarieven voor het jaar 2023.

Investeringen in energietransitie

Netbeheerders moeten de komende jaren grote investeringen doen om het elektriciteitsnet te verzwaren. Door verduurzaming van de industrie wordt er steeds meer elektriciteit gebruikt en ook in woonwijken hebben steeds meer mensen zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s. De ACM vindt het belangrijk dat netbeheerders voldoende financiële middelen hebben voor deze investeringen die nodig zijn voor de energietransitie.

Daarom houdt de ACM bij het bepalen van de tarieven van regionale netbeheerders voor het jaar 2023 alvast rekening met de hoge kosten voor netverliezen. Voor de regionale netbeheerders gas ziet de ACM vooralsnog geen aanleiding om een nacalculatie of voorschot daarop aan te kondigen voor netverliezen. Bij gas maken de netverliezen namelijk een kleiner deel uit van de totale kosten van de regionale netbeheerders. De ACM zal dit in voorbereiding op de tarieven 2024 nog nader onderzoeken.

Oplossing TenneT

De ACM wil voor de extra kosten die TenneT maakt door de hoge energieprijzen een passende oplossing vinden die bijdraagt aan een stabiel tariefverloop. Daarom gaat de ACM onderzoeken hoe de kosten die TenneT maakt voor de inkoop van energie en vermogen – waaronder de netverliezen – vanaf 2024 sneller in de tarieven verwerkt kunnen worden.

De ACM publiceert in oktober 2022 de tarievenvoorstellen van de regionale netbeheerders en TenneT. De tarieven voor 2023 maakt de ACM eind november bekend.