Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM houdt bij voorschot netverliezen ook rekening met verwachte hoge energieprijzen in 2023

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in juli 2022 aangekondigd dat de regionale netbeheerders via de tarieven voor 2023 een voorschot ontvangen voor hoge inkoopkosten voor netverliezen in 2022. Omdat de regionale netbeheerders door de hoge energieprijzen verwachten ook in het jaar 2023 hoge kosten te maken voor netverliezen, is de ACM van plan hen hier komend jaar ook alvast een voorschot voor te geven. Dit om te voorkomen dat netbeheerders door deze hoge kosten minder investeringsruimte hebben voor projecten die belangrijk zijn voor de energietransitie.

Bij het transport van elektriciteit en bij het omzetten van bijvoorbeeld hoogspanning naar laagspanning gaat energie verloren. Ook bij het transport van gas ontstaan netverliezen. Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de inkoop van elektriciteit en gas die tijdens het transport verloren gaat.

De kosten voor netverliezen worden altijd al via de transporttarieven bij eindgebruikers in rekening gebracht. Omdat de energieprijzen nu zo hoog zijn, zijn de verwachte kosten veel hoger dan de historische kosten waar de ACM normaliter rekening mee houdt in de tariefbesluiten. Daarom kondigt de ACM nu een nacalculatie aan. Normaliter worden kosten via een nacalculatie pas 2 jaar later vergoed. Om te zorgen dat de kosten voor netverliezen komend jaar niet ten koste gaan van benodigde investeringen in het elektriciteitsnet worden de kosten ook komend jaar al via de tarieven vergoed. Voor het jaar 2023 gaat het om de kosten voor elektriciteit en gas, voor het jaar 2022 alleen om de kosten voor elektriciteit.

De ACM publiceert in oktober 2022 de tarievenvoorstellen van de regionale netbeheerders en TenneT. De tarieven voor 2023 maakt de ACM eind november bekend.