Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Toezicht en marktonderzoeken post- en pakketmarkt

Wij houden toezicht op de post- en pakketmarkt in Nederland. Wij letten erop of post- en pakketvervoerders zich aan de regels houden. Wij kunnen een bedrijf met een machtspositie plichten geven via een marktanalysebesluit. En wij kunnen ingrijpen als bedrijven zich niet aan de regels houden.

Ondernemers en consumenten kunnen het bij ons melden als zij denken dat een bedrijf op de post- en pakketmarkt de regels overtreedt.

Ons toezicht

In de wet staat dat PostNL bepaalde postdiensten moet leveren. Dat is de Universele postdienst (UPD). Hierin staat bijvoorbeeld dat er voldoende brievenbussen en servicepunten moeten zijn. En dat PostNL andere postvervoerders toegang moet geven tot zijn bezorgnetwerk.

Ons toezicht bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Wij controleren of PostNL de UPD goed uitvoert.
  • Wij controleren of PostNL een redelijke prijs vraagt voor de postdiensten, bijvoorbeeld postzegels.
  • Wij bepalen de tarieven en voorwaarden voor het gebruik van het bezorgnetwerk van PostNL. Dit zetten wij in een marktanalysebesluit. Wij letten erop of PostNL zich hieraan houdt.
  • Wij controleren of post- en pakketvervoerders zich aan de wet houden. Bijvoorbeeld of zij veilig omgaan met de post en of zij een klachtenregeling hebben.
  • Wij controleren of pakketvervoerders zich aan Europese regels houden. Bijvoorbeeld voor transparante en redelijke tarieven.
  • Wij nemen een beslissing als ondernemers op de postmarkt een geschil hebben met een postvervoerder.

Zien wij dat een postvervoerder of pakketvervoerder zich niet aan de regels houdt? Of dat PostNL zich niet aan zijn plichten houdt? Dan doen wij eerst onderzoek.

Krijgen wij signalen van mogelijke concurrentieproblemen? Dan zoeken we uit wat er precies aan de hand is. Zo nodig starten we een marktanalyse.

Blijkt uit ons onderzoek dat een bedrijf de regels overtreedt? Dan spreken we het bedrijf hierop aan. En geven we het bedrijf vaak eerst de kans om het zelf op te lossen. Doen ze dat niet? Dan gaan we ingrijpen. Dit doen we bijvoorbeeld door het bedrijf te dwingen ergens mee te stoppen, consumenten te waarschuwen voor dit bedrijf of door het bedrijf een boete op te leggen.

Marktanalysebesluiten

Wij analyseren de post- en pakketmarkt. Bedrijven met een machtspositie kunnen wij plichten geven in een marktanalysebesluit. Dit helpt om concurrentieproblemen te voorkomen. Wij stellen een marktanalysebesluit op in 3 stappen:

Stap 1: analyse van de markt

We bepalen over welke markt we het precies hebben. Welke diensten concurreren met elkaar? Dan onderzoeken we of een postvervoerbedrijf een machtspositie heeft. Kan zo’n machtspositie tot concurrentieproblemen leiden? Dan maken we een ontwerp-marktanalysebesluit. Daarin staat welke plichten we willen geven aan dat postvervoerbedrijf.

Stap 2: openbare consultatie

We nodigen belanghebbenden uit om op het ontwerpbesluit te reageren. Ze kunnen hun mening op papier geven en eventueel in een hoorzitting toelichten. Soms passen wij het ontwerpbesluit dan aan.

Stap 3: publicatie definitief marktanalysebesluit

We zetten het definitieve marktanalysebesluit op onze website. Op dat moment is het geldig. De plichten uit het besluit werken we vaak verder uit in een uitvoeringsbesluit.

Belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen een marktanalysebesluit bij het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Tegen een uitspraak van het CBb is geen hoger beroep mogelijk.

Marktonderzoeken

Wij doen elk jaar onderzoek naar het binnenlands vervoer van brievenbuspost. Vanaf 2017 onderzoeken we ook het binnenlands en grensoverschrijdend vervoer van pakketten. Zo volgen we hoe de concurrentie op de post- en pakketmarkt zich ontwikkelt. De resultaten maken wij bekend in de Post- en pakketmonitor. En we gebruiken het onderzoek bij marktanalyses.

Post- en pakketmonitor