Kruimelpad

Missie & strategie

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgevingen en bevoegdheden van de Autoriteit Consument & Markt

Hieronder staat een overzicht van de wet- en regelgeving die de taken en bevoegdheden van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) regelen. ACM is een zelfstandig bestuursorgaan en hoort bij de Rijksoverheid maar maakt geen deel uit van een ministerie. Bij het voorbereiden en bekendmaken van besluiten, houdt ACM zich aan de regels uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Sinds 1 augustus 2014 is de Instellingswet ACM aangepast. Met deze aanpassing zijn de bevoegdheden van de afzonderlijke toezichthouders die zijn samengegaan in ACM, gelijk getrokken.

Ministeriële regelingen over ACM

Organisatorische besluiten van de minister van Economische Zaken

Organisatorische besluiten van ACM

ACM werkwijzen

Wet- en regelgeving per onderwerp

Consumentenrecht Concurrentie en marktwerking Energie Post Telecommunicatie Vervoer

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.