Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beleidsregel prioritering van handhavingsonderzoeken 2023

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan niet alle problemen voor consumenten en bedrijven oplossen. Daarom maken we keuzes. Om te bepalen welke zaken we oppakken, stellen wij onszelf de volgende 3 vragen:

  1. Hoe groot is de schade aan de goede werking van markten voor mensen en bedrijven?
  2. Wat is het maatschappelijk belang?
  3. Is de ACM in staat om het probleem doeltreffend en doelmatig op te lossen?

De beleidsregel prioritering van handhavingsverzoeken 2023 vervangt de beleidsregel uit 2016. De huidige beleidsregel brengt de prioriteringscriteria meer in lijn met de missie van de ACM: “Markten beter laten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst.”

Hiervoor heeft de ACM het eerste criterium aangepast van schade aan consumentenwelvaart naar schade aan de goede werking van markten. Daarnaast verduidelijkt de ACM bij het tweede criterium dat zij naast de publieke belangen die zij op grond van de wet behartigt ook andere publieke belangen kan meewegen in de prioritering.