Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Werkwijze openbaarmaking ACM

Met openbaarmaking van besluiten wil de Autoriteit Consument & Markt (ACM) maximaal effect voor mensen en bedrijven behalen door:

  • transparant te zijn over de wijze waarop zij de regels hanteert;
  • verantwoording af te leggen over haar optreden;
  • (eventuele) gedupeerde bedrijven en consumenten te waarschuwen;
  • potentiële overtreders af te schrikken.

ACM maakt sanctiebesluiten openbaar

Als wij onderzoek hebben gedaan naar een overtreding, leggen wij de resultaten meestal vast in een rapport. Op basis van dit rapport kunnen wij besluiten om een boete op te leggen. Voor het opleggen van een ander sanctiebesluit, zoals een last onder dwangsom is het opmaken van een rapport niet vereist. Wij maken het sanctiebesluit openbaar, het onderliggende rapport niet. In het sanctiebesluit vermelden wij de juridische status van het besluit. Bijvoorbeeld dat partijen bezwaar kunnen indienen tegen de boete of de last onder dwangsom.

ACM publiceert een openbare versie van het sanctiebesluit

Wij publiceren geen bedrijfsvertrouwelijke informatie. We maken een openbare versie van het besluit, en sturen deze aan de betrokken partij. Deze partij krijgt de gelegenheid om te reageren op deze versie. Als deze vindt dat er alsnog vertrouwelijke informatie in staat, dan kan hij dat gemotiveerd aangeven. Wij beoordelen vervolgens wat we hiervan overnemen in de definitieve openbare versie van het besluit. De definitieve versie sturen wij samen met een openbaarmakingsbesluit naar de betrokken partij. Wij publiceren de openbare versie van het sanctiebesluit op z’n vroegst tien werkdagen hierna op onze website.

ACM publiceert ook andere besluiten

Naast sanctiebesluiten, publiceren wij ook andere besluiten op onze website. Onder meer concentratiebesluiten, methodebesluiten, marktanalysebesluiten, tariefbesluiten en leveringsvergunningen. Als zo’n besluit bedrijfsvertrouwelijke informatie bevat, dan maken wij een openbare versie van het besluit. De betrokken partij(en) krijgen de gelegenheid om te reageren op deze openbare versie. Als het besluit van belang is voor het publiek, dan kunnen wij ervoor kiezen om het samen met een nieuwsbericht te publiceren. In dat geval informeren wij betrokken partijen van te voren over de inhoud en tijdstip van het nieuwsbericht.

Nieuwsberichten

De ACM kan een nieuwsbericht uitbrengen over in haar ogen belangrijke besluiten, onderzoeksresultaten of andere werkzaamheden. Als de naam van een marktpartij genoemd wordt in het nieuwsbericht, informeren wij betrokken partijen van te voren over de inhoud en het tijdstip van het nieuwsbericht. Het nieuwsbericht verschijnt op de homepage van zowel de Nederlandse als de Engelstalige website van de ACM.

Disclaimer

Bovenstaande werkwijze biedt informatie, geen rechten. Er kunnen zwaarwegende redenen zijn om van bovenstaand beleid af te wijken. Bijvoorbeeld als een partij er zelf voor kiest om vertrouwelijke informatie openbaar te maken. Dat kan voor ons reden zijn om alsnog tot openbaarmaking over te gaan. Deze werkwijze is gebaseerd op de Wet van 26 juni 2014 tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, waarin alle wet- en regelgeving waarop de ACM toeziet is gestroomlijnd. Dat is de wettelijke basis voor de openbaarmaking van besluiten en andere documenten voor ACM.

Meer informatie over de Werkwijze Openbaarmaking ACM

Meer informatie over de Instellingswet