Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Amicus Curiae regel

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) mag – net als haar voorganger de NMa - uit eigen beweging opmerkingen maken bij Nederlandse rechters in zaken waarin zij zelf geen partij is. Deze bevoegdheid heet ook wel de bevoegdheid om in civiele procedures als amicus curiae te interveniëren.

Per 1 januari 2013 is de amicus curiae-regeling overgeheveld van de Mededingingswet naar de Algemene wet bestuursrecht. De voorganger van ACM - de Nederlandse Mededingingsautoriteit – had richtsnoeren opgesteld, waarin zij aangaf op welke wijze zij gebruik maakt van de bevoegdheid om als amicus curiae te interveniëren. Die richtsnoeren zijn door de wetsverandering ingetrokken en worden door ACM gewijzigd.

ACM intervenieert als amicus curiae als naar haar inzicht het (materiële) mededingingsrecht onjuist wordt uitgelegd en/of toegepast. De opmerkingen van ACM zijn adviserend en voor de rechter niet bindend.

 

Bijlagen

Amicus Curiae regel 2014 (PDF - 204.89 KB)