Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Overheid en Markt

De overheid is een belangrijke speler in de Nederlandse economie. De overheid maakt wetten en regels, is toezichthouder en aanjager van de economie. Maar de overheid is zelf ook actief als ondernemer, als eigenaar/aandeelhouder en als opdrachtgever. De overheid begeeft zich dus op de markt. Daar moeten voor iedereen de rollen en spelregels duidelijk zijn.

De rol van de ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de overheid als die zich op de markt begeeft. Wij hebben daarbij ook oog voor publieke belangen. Overheidsoptreden in de markt leidt in bepaalde gevallen tot marktverstoringen. Wij kunnen optreden tegen dergelijke marktverstoringen.

We maken overheden tijdig bewust van de effecten van hun beleid op de marktwerking. We beschermen ondernemers tegen oneerlijke concurrentie van overheidsdiensten. En we letten erop of overheidsbedrijven eerlijk concurreren. Gelijke kansen voor ondernemingen draagt bij aan gezonde concurrentie en vergroot de innovatiekracht van de economie.

Reacties op het thema

Op denkmee.acm.nl zijn twee stellingen over Overheid en Markt gepubliceerd. Dat heeft geleid tot een handvol reacties. De reacties gingen vooral over de effecten van de Wet Markt en Overheid. Eén deelnemer vindt dat een strikte toepassing van de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid ertoe kan leiden dat overheden terughoudend worden in het financieren van publieke voorzieningen. Andere deelnemers vinden dat de Wet Markt en Overheid nog teveel ruimte biedt aan overheden om oneerlijk te concurreren. Andere reacties gingen over oneerlijke concurrentie als gevolg van ‘inbesteding’ en concurrentievoordelen van gesubsidieerde instellingen.

Vervolgstappen

De ACM heeft in 2016 en 2017 extra oog voor het behartigen van publieke belangen wanneer de overheid die zich op de markt begeeft. In wetgeving is niet altijd duidelijk vastgelegd wat de reikwijdte is van de publieke belangen. Of waarom overheidsoptreden in de markt nodig is om deze publieke belangen te behartigen. Ook is niet altijd duidelijk welke publiek belang vóór gaat, bijvoorbeeld ‘mededinging’ of ‘duurzaamheid’. Wij willen hierover duidelijkheid krijgen, voor ons eigen optreden en voor dat van marktpartijen. In het Signaal, dat we gepubliceerd hebben bij het jaarverslag, geven we de eerste aanzet voor de discussie hierover.