Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb bevestigt besluit ACM over parkeertarieven gemeente Veenendaal

Parkeren op gemeentelijke parkeerterreinen en in gemeentelijke parkeergarages die zijn afgesloten met een slagboom is een economische activiteit. De kosten daarvoor moeten integraal worden opgenomen in de tarieven. Het CBb heeft op 8 december 2020 het standpunt van de ACM en de rechtbank bevestigd. Volgens het CBb heeft de ACM in deze zaak terecht onderscheid gemaakt tussen het karakter van de activiteit ‘slagboomparkeren’ enerzijds en dat van straatparkeren anderzijds. De ACM heeft op basis van de Wet Markt & Overheid terecht besloten dat de gemeente Veenendaal niet de integrale kosten heeft doorberekend in haar parkeertarieven.

Achtergrond zaak parkeertarieven gemeente Veenendaal

De ACM heeft in 2017 bepaald dat de gemeente Veenendaal zich bij de exploitatie van parkeergarages en parkeerterreinen (ook wel ‘slagboomparkeren’ genoemd) niet heeft gehouden aan de regels inzake Markt & Overheid die zijn opgenomen in de Mededingingswet. De ACM stelde vast dat de gemeente Veenendaal niet alle kosten doorberekende voor parkeergarages en parkeerterreinen. Daardoor concurreerde zij oneerlijk met nabijgelegen parkeergarages van de onderneming Q-Park.

De gemeente vindt dat zij ook de kosten en baten van ‘vergunningparkeren’ en parkeren op straat (ook wel ‘straatparkeren’ genoemd) mee mag nemen bij de kostendoorberekening in haar parkeertarieven. Volgens de gemeente was er namelijk sprake van één dienst: het aanbieden van parkeerplaatsen in de gemeente. De gemeente ging in (hoger) beroep tegen het besluit van de ACM.

Volgens de ACM verricht de gemeente met ‘slagboomparkeren’ een economische activiteit waarop de Mededingingswet van toepassing is. Parkeerterreinen en parkeergarages kunnen namelijk ook door bedrijven – zoals Q-Park – worden geëxploiteerd. Daarbij heeft de gemeente artikel 225 van de Gemeentewet alleen gebruikt voor straatparkeren. Op grond van artikel 225 Gemeentewet kan een gemeente plekken aanwijzen waar zij parkeerbelasting heft, om parkeren te reguleren.

Omdat de gemeente met slagboomparkeren een economische activiteit verricht, moet de gemeente de kosten en baten voor parkeren op straat buiten beschouwing laten. Anders zou zij haar economische activiteiten financieren met publieke middelen. Dit verstoort het gelijke speelveld met het bedrijfsleven. De Markt & Overheid –regels beogen dat te voorkomen.

Meer duidelijkheid over doorberekenen kosten

Met deze uitspraak is er meer duidelijkheid gekomen voor bedrijven en overheden wanneer een activiteit moet worden beschouwd als een economische activiteit. Ook is er duidelijkheid gekomen welke kosten doorberekend moeten worden en welke baten buiten beschouwing gelaten moeten worden.

Met deze uitspraak is deze procedure tot een einde gekomen en staat het besluit van de ACM vast.

Lees de uitspraak van het CBb op rechtspraak.nl