Kruimelpad

Samenwerking in het sociaal domein

Gemeenten hebben de taak om de beste hulp en ondersteuning te realiseren voor hun inwoners in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. Dit deel van de zorg wordt ook wel het sociaal domein genoemd. Aanbieders willen of moeten daarbij vaak samenwerken. De ACM let erop dat aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zich aan de regels voor eerlijke concurrentie houden. Binnen die regels is veel samenwerking mogelijk. De ACM heeft ook oog voor de voordelen van samenwerking. Wij leggen u graag uit waar de grenzen liggen, om te voorkomen dat u de concurrentieregels overtreedt.

Let op bij het maken van samenwerkingsafspraken

Afspraken tussen concurrerende aanbieders kunnen leiden tot nadelen voor cliënten en andere aanbieders. Daarom zijn dat soort afspraken al snel verboden. Bijvoorbeeld afspraken over het inschrijven op een aanbesteding of het onderling verdelen van werkgebieden.

Wanneer ben ik een concurrent?

Aanbieders die hetzelfde hulpaanbod hebben, zijn concurrenten van elkaar. De cliënt kan dan namelijk kiezen tussen deze aanbieders. Alleen aanbieders die in vergelijking tot elkaar een verschillende soort (niet inwisselbare) hulp aanbieden, zijn geen concurrenten.

Hoe mag ik wel samenwerken?

De Mededingingswet biedt onder voorwaarden ruimte voor samenwerking tussen concurrenten. Zie ook de interactieve pdf over samenwerking tussen concurrenten (pdf, 707Kb). Er zijn bijvoorbeeld regels hoe concurrenten gezamenlijk kunnen inschrijven op een aanbesteding. Wij geven u in aanvulling op de wettelijke regels de volgende tips mee:

Breng met alle partijen de voor- en nadelen van de samenwerking in kaart. Doe dit zorgvuldig, want alleen als u kunt onderbouwen dat de voordelen opwegen tegen de nadelen, is de samenwerking toegestaan.

Betrek gemeenten en cliëntenorganisaties bij de totstandkoming van de samenwerking zodat ook hun belangen en wensen meegenomen worden.

Deel niet alle informatie met andere aanbieders

Wees alert als u overlegt met andere aanbieders. Veel informatie mag u delen. Maar informatie over zaken waarop u kunt concurreren, mag u absoluut niet delen. U riskeert dan een boete.

Voorbeeld
U gaat met andere aanbieders samenwerken omdat de gemeente de jeugdhulp in de regio wil verbeteren. U kunt dan bijvoorbeeld de totale huidige capaciteit of de verwachte hulpbehoefte in de regio bespreken. Maar let op: informatie als uw kostprijzen en strategische plannen over werkgebieden (geografisch en zorginhoudelijk) mag u niet delen of afstemmen.

Wilt u meer weten over wat u wel en niet mag delen?

Lees dan onze speciaal voor de zorgsector geschreven: Leidraad Uitwisselen van informatie binnen de kaders van de Mededingingswet

Veelgestelde vragen en voorbeelden uit de praktijk

Meer uitleg over de regels vindt u in onze Richtsnoeren voor de zorgsector en de regels bij aanbestedingen. Verder vindt u hier onder onze reacties op vragen van marktpartijen en casussen uit onze toezichtspraktijk. Komt u er toch niet uit? Neem dan contact op met een juridisch adviseur.

Bekijk de veelgestelde vragen over samenwerking in het sociaal domein

Lees onze reactie op praktijkvoorbeelden uit het sociaal domein

Vraagtekens bij een samenwerking?

Ziet u een samenwerking die misschien nadelig is voor gemeenten, inwoners of andere aanbieders? Maken aanbieders bijvoorbeeld afspraken over prijzen of over de verdeling van cliënten? Of stelt een gemeente eisen die zulke afspraken in de hand werken? Geef uw tip of melding aan ons door.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.