Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Fusies in de zorg

Bedrijven in de zorgsector moeten fusies, overnames en joint ventures per 1 januari 2023 melden bij dezelfde omzetdrempels als andere bedrijven. Controleer of u uw fusie- of overnameplannen bij ons moet melden.

Fusie, overname of joint venture melden

Als u een fusie of overname in de zorg moet melden

  • Vraag voor de concentratie eerst goedkeuring aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa doet een zorgspecifieke concentratietoets. Wij behandelen uw melding als u goedkeuring van de NZa heeft.
  • Maak voor medisch-specialistische zorg een analyse van de gevolgen per patiĆ«ntgroep. Medisch-specialistische zorg is de zorg van ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.
  • Bekijk hoe wij eerdere fusies hebben beoordeeld:

Concentratiebesluiten in de zorgsector

Informele zienswijzen op concentratievragen in de zorg

Geen meldingsplicht voor kleinere zorgaanbieders

Kleinere zorgaanbieders hoeven het niet bij ons te melden als zij willen fuseren of een ander bedrijf overnemen. Tot 1 januari 2023 moesten bedrijven in de zorg een fusie melden bij lagere omzetdrempels dan andere bedrijven. Dit was een tijdelijke maatregel.