Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Fusies in de zorg

Bent u zorgaanbieder en wil uw bedrijf

  • met een ander bedrijf fuseren?
  • een ander bedrijf of een deel van een ander bedrijf overnemen?
  • samen met een ander bedrijf een nieuwe onderneming (joint venture) oprichten?

De ACM spreekt dan van een concentratie van zorgbedrijven of zorgfusie. Het kan zijn dat u een zorgfusie vooraf bij ons moet melden. In bepaalde gevallen moet u na deze melding bij ons een vergunning aanvragen. Hieronder leest u meer.

Waarom moet u fusies, overnames en joint ventures melden bij de ACM?

Bedrijven mogen niet zo groot worden dat ze de concurrentie kunnen belemmeren. Wij houden hier toezicht op. U moet vooraf melden dat uw bedrijf samengaat. De ACM controleert vervolgens wat de gevolgen zijn van de voorgenomen concentratie voor de concurrentie. Wij publiceren ook uw melding. Belanghebbenden hebben zo de kans ons te laten weten wat zij ervan vinden.

Wanneer meldt u een zorgfusie bij de ACM?

De voorwaarden hieronder gelden bij een zorgfusie. Deze voorwaarden zijn een aanscherping van de algemene voorwaarden voor fusies en overnames. Is uw fusie geen zorgfusie? Dan valt u onder de algemene regels voor fusies, overnames en joint ventures.

Een zorgfusie moet u bij ons melden, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. Ten minste twee van de betrokken ondernemingen hebben in het voorafgaande kalenderjaar met het verlenen van zorg ieder afzonderlijk een omzet behaald van meer dan €5.500.000,-;
  2. alle samengaande bedrijven hebben bij elkaar wereldwijd een jaaromzet van 55 miljoen euro of meer, én
  3. minstens 2 van de samengaande bedrijven hebben in Nederland ieder een jaaromzet van 10 miljoen euro of meer.

Let hierbij op de volgende punten:

  • Bij beide voorwaarden gaat het om de totale omzet van de bedrijven. Dus niet alleen om de omzet die is behaald met zorgverlening. Lees meer over omzetdrempels in de zorg .
  • Zit het overnemende bedrijf in een bedrijfsgroep? Dan geldt de omzet van die totale bedrijfsgroep.
  • Koopt u een bedrijfsonderdeel van een ander bedrijf? Dan telt alleen de omzet mee van het bedrijfsonderdeel dat u overneemt. Niet de omzet van dat andere bedrijf als geheel.

Huidige tijdelijke regels voor ondernemingen die zorg verlenen lopen af per 1-1-2023

Op 1 januari 2023 verloopt de tijdelijke algemene maatregel van bestuur  die regelt dat de omzetdrempels voor het concentratietoezicht in de zorg zijn verlaagd. In een Kamerbrief van 15 juli 2022  schrijft de minister van VWS niet voornemens te zijn deze maatregel te verlengen en dat als gevolg van dit besluit in de zorg per 1 januari 2023 de generieke omzetdrempels voor het concentratietoezicht gelden.

Totdat de tijdelijke algemene maatregel van bestuur is vervallen is het ondernemingen die zorg verlenen met een omzet die valt binnen het toepassingsbereik van de genoemde tijdelijke maatregel verboden een concentratie tot stand te brengen voordat het voornemen daartoe aan de Autoriteit Consument en Markt is gemeld en vervolgens vier weken zijn verstreken. De ACM neemt meldingen van deze concentraties op reguliere wijze in behandeling.

Als u uw zorgfusie moet melden bij de ACM

Wilt u voordat u uw zorgfusie meldt, weten wat de ACM vond van eerdere zorgfusies? Bekijk dan het overzicht van beoordelingen van zorgfusies door de ACM. Lees daarna hoe u een fusie meldt bij de ACM.

Veelgestelde vragen over fusies en overnames