Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Fusie, overname of joint venture melden

Wilt u een fusie, overname of joint venture melden bij de ACM? Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Doe de concentratiemelding bij de ACM

Gebruik het formulier voor melding van een concentratie (pdf, 134kb). In het formulier staat hoe u de melding doet en wat wij moeten weten om de melding te kunnen beoordelen.

Lees hier wat de ACM doet met uw persoonsgegevens.

Kosten van de concentratiemelding bij de ACM

Voor een concentratiemelding betaalt u 17.450 euro. U moet dit bedrag ook betalen als u de melding later intrekt.

Wat doet de ACM met uw concentratiemelding?

Wij publiceren alle concentratiemeldingen op onze website en in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen ons een reactie sturen.

Binnen 4 weken na ontvangst van uw melding laten we u weten of uw concentratie mag doorgaan. Dit is de wettelijke beslistermijn. Voor u is dit een wachttermijn. U mag pas een begin maken met de concentratie nadat wij onze beslissing hebben genomen.

Nemen wij onze beslissing eerder dan na 4 weken en is de beslissing positief? Dan mag u op dat moment beginnen met de concentratie.
Moeten wij aanvullende vragen stellen? Dan komt de tijd die nodig is om die vragen te beantwoorden, boven op de 4 weken. De wachttermijn kan dus langer worden.

Hebben we binnen de wettelijke termijn geen beslissing genomen? Dan mag de concentratie doorgaan.

Alle beslissingen over concentraties zetten wij ook op onze website.

Kan uw concentratie onmogelijk 4 weken wachten?

Dreigt er acuut een faillissement of surseance van betaling? Of gaat het om een doorstart, bijvoorbeeld direct na faillissement? En ontstaat er onherstelbare schade als u 4 weken moet wachten met de concentratie? U kunt op 2 manieren bereiken dat u eerder mag beginnen.

Een ontheffing van de wachttermijn is geen beslissing op uw concentratiemelding. Het kan dus zijn dat u na afloop van de beslistermijn de concentratie moet terugdraaien. Met manier 1, een snellere beslissing, loopt u dit risico niet. Kies daarom alleen voor manier 2 als u niet anders kunt. Wij geven alleen ontheffing in uitzonderlijke gevallen en kunnen er voorwaarden bij stellen. Bekijk ook de ontheffingsbesluiten op onze website.

Wilt u zo snel mogelijk kunnen beginnen met uw concentratie? Dan geldt in elk geval:

  • Laat ons tijdig weten dat uw concentratiemelding, met eventueel uw ontheffingsverzoek, eraan komt via werkregisseurDM [at] acm [punt] nl.
  • Vul het formulier voor melding van een concentratie zo compleet mogelijk in.
  • Geef ons alvast een concept van de melding en uw eventuele ontheffingsverzoek. Dan kunnen we eerder beginnen met onze beoordeling. We gaan ook graag van tevoren met u in gesprek over uw zaak.

Als de ACM de concentratie niet toestaat

Misschien heeft het samengaan van uw bedrijven negatieve gevolgen voor de concurrentie, en daarmee voor de consument. Is dit onze conclusie na beoordeling van uw concentratiemelding? Dan kunt u oplossingen aandragen om de negatieve gevolgen te beperken. Vinden wij de voorgestelde oplossingen voldoende? Dan mag de concentratie doorgaan. Accepteren wij de oplossingen niet? Dan moet u bij ons een vergunning aanvragen.

In de Werkwijze bij Concentratiezaken leest u meer over melding van fusies, overnames en joint ventures bij de ACM.

Uw plannen en de Sociaal Economische Raad (SER)

Moet u uw fusie melden bij de ACM? Dan moet u dat waarschijnlijk ook doen bij de SER. Lees op de website van de SER  wat dit betekent en of dit voor u geldt.