Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Online beïnvloeden

Verkoopt u producten of diensten online? Of heeft u een platform waarop andere bedrijven kunnen verkopen? Er zijn veel tactieken om het online koopgedrag van consumenten te beïnvloeden. Maar niet alles mag. Waar gaat online verleiden over in misleiden? Beïnvloeding gaat te ver als uw tactieken de consument naar een keuze sturen die hij anders niet zou hebben genomen. De consument baseert zijn keuze dan op onjuiste, onvolledige of onduidelijke informatie. Of als uw technieken hem onder druk zetten om snel te beslissen. U mag de consument dus niet onbeperkt beïnvloeden in zijn beslissingen. Zorg dat de consument een keuze kan maken op basis van juiste, volledige en duidelijke informatie.

Lees hieronder beknopt de regels over online beïnvloeden. In de leidraad ‘Bescherming van de online consument’ vindt u de volledige regels, met concrete voorbeelden. Dit helpt u bij het inrichten van uw online beslisomgeving. Naast deze regels over online beïnvloeden gelden ook de algemene regels over verkoop aan consumenten.