Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Slimme meter

Vanaf 2015 krijgt iedere kleinverbruiker in Nederland een slimme meter aangeboden.

Bent u een kleinverbruiker?

U bent een kleinverbruiker als u een gasaansluiting heeft met een capaciteit van maximaal 40m3(n) uur of een elektriciteitsaansluiting heeft van maximaal 3x80 Ampère.

Wat is een slimme meter?

Een slimme meter is een nieuwe digitale energiemeter. De slimme meter vervangt uw gewone meter. Dit kan een draaischijf-meter of Ferraris-meter zijn. Of een traditionele digitale meter.

Betrouwbaarheid slimme meter

Hebt u vragen over de betrouwbaarheid van de slimme meter? Geeft uw meter bijvoorbeeld naar uw gevoel opeens een hoog energieverbruik aan? En kunt u deze toename niet verklaren? Bijvoorbeeld door wijzigingen in uw bedrijf, of nieuwe apparatuur?

Neem dan contact op met uw energieleverancier. Deze kan uw energiemeter controleren en eventueel laten testen. Dat heet ijken.

Waarom krijgt u een slimme meter?

  • Om het netwerk in balans te houden
  • Beter inzicht in uw energieverbruik en het besparen van energie
  • Automatisch doorgeven van meterstanden
  • Nauwkeurige energienota
  • Energie terugleveren zonder extra meter

Om het netwerk in balans te houden:

Een dagelijkse uitdaging voor de netbeheerders is dat er ‘balans’ in het netwerk moet zijn. Dat betekent dat er ongeveer evenveel energie in het netwerk moet gaan als er energie wordt afgenomen. Die uitdaging wordt steeds moeilijker door bijvoorbeeld de groei van zonne-energie en windenergie.

Want als op een dag de zon flink schijnt hebben consumenten met zonnepanelen energie over. Die energie leveren ze voor een deel terug aan het publieke net. Daardoor kunnen er flinke pieken op het netwerk ontstaan. En kan het netwerk zelfs overbelast raken. Dit kan leiden tot storingen. En storingen kosten de maatschappij veel geld.

De slimme meter helpt om dit te voorkomen. Want de slimme meter geeft nauwkeurige informatie over het energiegebruik. Hierdoor kunnen de productie van energie en het energieverbruik door consumenten en bedrijven beter op elkaar worden afgestemd. Dit is van belang om er zeker van te zijn dat de energie er is als we die nodig hebben. En ook om de kosten van het energienetwerk zo laag mogelijk te houden.

Beter inzicht in uw energieverbruik en het besparen van energie

De slimme meter geeft u beter inzicht in uw energieverbruik. Iedere maand stuurt uw energiebedrijf u per mail of via internet een overzicht van uw verbruik. Dit heet een ‘verbruiks- en kostenoverzicht’. Hierdoor krijgt u meer inzicht in uw energieverbruik. Het verbruiks- en kostenoverzicht gebruikt de actuele tarieven en voorwaarden van uw energieleverancier. Ook kan uw leverancier u in het overzicht meer informatie of advies geven.

Automatisch doorgeven van meterstanden

U hoeft niet meer zelf de meterstanden door te geven voor de jaarafrekening. En ook niet meer als u overstapt van energiebedrijf of verhuist. De slimme meter geeft maandelijks automatisch de meterstanden door aan de netbeheerder. Deze meterstanden worden gebruikt voor het verbruiks- en kostenoverzicht.

Nauwkeurige energienota

De slimme meter geeft de meterstanden op tijd door voor de jaarafrekening. Of voor de eindafrekening als u overstapt of verhuist. Hierdoor zijn schattingen en schrijffouten bij het doorgeven van de meterstanden niet meer mogelijk. De kwaliteit en de nauwkeurigheid van de energienota verbetert daardoor.

Energie terugleveren zonder extra meter

Wekt u zelf energie op? Bijvoorbeeld met zonnepanelen? Dan verbruikt u zelf een deel van die energie. En wat u op dat moment niet nodig hebt levert u terug aan het openbare net. De slimme meter registreert de energie die u teruglevert.