Concurrentie door overheden

Gedragsregels voor overheden

Bent u een overheidsinstelling en concurreert u met commerciële aanbieders van producten of diensten? Zorg dan dat eerlijke concurrentie mogelijk is. Hieronder leest u waar u op moet letten. Bent u ondernemer en heeft u last van oneerlijke concurrentie door de overheid? Lees wat u dan kunt doen.

Waar moet u op letten wanneer uw overheidsinstelling concurreert met bedrijven?

Houd u aan de volgende 4 gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid.

1. Integrale kostendoorberekening

U mag een product of dienst niet onder de kostprijs aanbieden. Onderhoudt uw gemeentelijke plantsoenendienst bijvoorbeeld ook particuliere tuinen? Breng dan alle kosten hiervan in rekening. Net zoals hoveniersbedrijven doen die winst moeten maken.

2. Verbod op bevoordeling van overheidsbedrijven

U mag overheidsbedrijven geen voordelen geven die concurrerende bedrijven niet hebben. Geeft u bijvoorbeeld een overheidsbedrijf een lening? Dan mogen de voorwaarden van deze lening niet gunstiger zijn dan die voor gewone bedrijven. Een bedrijf is een overheidsbedrijf wanneer een overheid het beleid bepaalt. Dat kan door een meerderheid van de stemrechten. Of door het recht meer dan de helft van de bestuursleden of de toezichthouders te benoemen.

3. Gegevensgebruik

De overheid krijgt door haar publieke taak informatie die anderen niet hebben. Dat mag geen oneerlijk voordeel opleveren. U mag gegevens daarom alleen gebruiken voor economische activiteiten, als gewone bedrijven die gegevens ook onder dezelfde voorwaarden kunnen krijgen.

4. Functiescheiding

Het komt voor dat overheden een bestuurlijke rol hebben voor economische activiteiten die ze zelf uitvoeren. U moet zorgen voor een strikte scheiding tussen zulke bestuurlijke zaken en economische activiteiten. Personen in uw organisatie mogen niet tegelijk met allebei bezig zijn. Neem bijvoorbeeld een gemeenteambtenaar die aanvragen voor kapvergunningen behandelt. Deze ambtenaar mag zich niet bezighouden met kapwerkzaamheden die de gemeente aan particulieren aanbiedt.

De 4 gedragsregels gelden voor de volgende overheden:

  • Rijksoverheid
  • Provincies
  • Gemeenten
  • Waterschappen
  • Samenwerkingsverbanden tussen overheden (gemeenschappelijke regelingen)
  • Zelfstandige bestuursorganen

Uitzonderingen op de gedragsregels voor concurrentie door overheden

De 4 gedragsregels gelden niet voor het lager en hoger onderwijs en voor de publieke omroep. En ook niet als de overheid economische activiteiten in het algemeen belang uitvoert of staatssteun geeft.

Doe de Markt en Overheid Test 

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.