Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bescherming als klokkenluider

Wilt u melden u dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt? En ontdekte u dit via uw werk? Misschien bent u dan een klokkenluider. In dat geval krijgt u speciale bescherming van de wet. Uw melding moet daarvoor aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Overtreding melden als klokkenluider

Als u denkt dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt, kunt u dit bij ons melden. Als u aan de voorwaarden voor een klokkenluider voldoet beschermt de Wet Bescherming klokkenluiders u automatisch. U kunt telefonisch melden of online melden.

Als u het prettiger vindt om een afspraak op locatie te maken voor uw melding, kunt u via ons telefoonnummer een afspraak maken.

Een telefonische melding wordt niet opgenomen. Van uw telefonische melding of melding op locatie wordt een verslag gemaakt, dat we ter goedkeuring aan u toesturen.

Voorwaarden voor klokkenluider

De wet beschermt u als klokkenluider als uw melding voldoet aan al deze voorwaarden:

Ontdekt door werk

Uw melding moet gaan over iets dat u ontdekte via uw werk. Bijvoorbeeld als:

  • medewerker
  • uitzendkracht
  • stagiair
  • leverancier
  • afnemer
  • opdrachtgever
  • vrijwilliger

Ook als u deze relatie voor uw melding had. Meldt u als consument een overtreding? Dan bent u geen klokkenluider.

U bent er redelijk zeker van

U heeft het zelf meegemaakt. Of zelf iets gezien. U heeft niet alleen een gerucht gehoord of iets in de krant gelezen.

Overtreding of misstand

Uw melding gaat om een overtreding van de Europese regels waar de ACM toezicht op houdt. Dat zijn bijvoorbeeld de regels om consumenten te beschermen en de mededingingsregels.

Het mag ook gaan over andere regels waar de ACM op toeziet, maar dan moet het maatschappelijk belang in gevaar zijn. Dat is het geval als de gevolgen groot of erg zijn. Of als ze dat kunnen worden. Of het heeft voor meer mensen nadelen en komt vaak voor.

Bescherming als klokkenluider

Beschermd tegen nadelen

De wet beschermt u als klokkenluider tegen nadelen die u na uw melding kunt meemaken. Het bedrijf waarover u meldt mag u daardoor bijvoorbeeld niet zomaar ontslaan, of een promotie of een salarisverhoging afzeggen. Als u meldt als leverancier of onderaannemer van een bedrijf, mag het bedrijf bijvoorbeeld niet ineens een contract met u eerder stoppen door uw melding. Het bedrijf waarover u meldt mag u dus niet benadelen. Dit geldt vanaf het moment dat u meldt.

Niet aansprakelijk voor inbreuk op rechten

Ook bent u als klokkenluider niet aansprakelijk voor het schenden van geheimhouding, auteursrechten of laster door de melding. Als dat nodig was om de overtreding te melden.

Niet aansprakelijk voor bekend maken

Het bedrijf mag u ook niet benadelen en u bent niet aansprakelijk als u de overtreding openbaar maakt. Bijvoorbeeld door de media op te zoeken. Deze bescherming heeft u als u op basis van redelijke gronden denkt dat de ACM de melding niet goed genoeg oppakt.

U bent ook beschermd als u rechtstreeks de overtreding in de media brengt, zonder eerst bij de ACM te melden. Er moet dan sprake zijn van dreigend of reëel gevaar voor het algemeen belang. Bijvoorbeeld een noodsituatie. Of u denkt dat u zal worden benadeeld door uw melding. Of u denkt dat de overtreding niet goed kan worden opgelost door de ACM.

Naar de rechter

Ervaart u toch nadelen? Of stelt het bedrijf u toch aansprakelijk? Dan kunt u naar de rechter. Het bedrijf moet dan bewijzen dat de nadelen of aansprakelijkheid niet door uw melding komen.

Wat er gebeurt met uw melding

Bericht van ontvangst

Als we uw melding hebben ontvangen, krijgt u binnen 7 dagen bericht. Als u aan het verkeerde adres bent, nemen we contact met u op. Als u het goed vindt, sturen wij uw melding door aan de juiste autoriteit.

Beoordelen of we onderzoek starten

Vervolgens beoordelen we uw melding. Misschien vragen we nog extra informatie aan u. Als u een email stuurde, vragen we dat per email. Als u hebt gebeld, bellen we u terug. Mogelijk nemen we in de beoordeling nog andere informatie mee. Bijvoorbeeld informatie van andere meldingen of uit de media.

Daarna besluiten we of we een onderzoek starten naar aanleiding van uw melding. Soms is er een reden om geen onderzoek te doen. Bijvoorbeeld als we al onderzoek hebben gedaan of dat we voorrang moeten geven aan ernstigere overtredingen.

Informeren over mogelijk onderzoek

Als we geen onderzoek doen naar uw melding, laten we u dit weten. We doen dit binnen drie maanden na ontvangst van uw melding.

We informeren u ook als we wel onderzoek doen naar aanleiding van uw melding. Dit doen we ook binnen drie maanden na uw melding. Behalve als we dat op dat moment niet kunnen doen omdat het lopende onderzoek dan gevaar loopt of we dit van rechter niet mogen.

Als het onderzoek afgerond is, informeren we u over de uitkomst ervan. Blijkt uit ons onderzoek dat een bedrijf de regels overtreedt? Dan spreken we het bedrijf hierop aan. Soms geven we het bedrijf eerst de kans om het zelf op te lossen. Doen ze dat niet? Dan gaan we ingrijpen. Dit doen we bijvoorbeeld door het bedrijf te dwingen ergens mee te stoppen, consumenten te waarschuwen voor dit bedrijf of door het bedrijf een boete of dwangsom op te leggen. Het kan ook zijn dat onderzoek uitwijst dat er geen sprake is van een overtreding.

Uw gegevens

We delen uw identiteit niet zonder uw toestemming met derden. Dat geldt ook voor gegevens uit uw melding die naar u verwijzen. Het kan zijn dat een rechter ons vraagt om uw identiteit prijs te geven. In dat geval stellen we u hier van te voren van op de hoogte. Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens staat in onze privacyverklaring.

Advies over klokkenluiders

Advies vragen aan de ACM

Weet u niet goed of u een klokkenluider bent? Of u als klokkenluider bij ons aan het goede adres bent? Of waar u bij ons als klokkenluider het beste een melding kan doen? Dan kunt u voor gratis en vertrouwelijk advies met ons bellen. U beslist op basis van uw gesprek met medewerkers van de ACM zelf of en hoe u een melding doet.

U kunt ons bereiken op 070 722 2000, via optie 6 (alleen normale belkosten). We nemen uw gesprek niet op. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Advies vragen aan Huis voor Klokkenluiders

Ook bij de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders kunt u terecht. Zij geven gratis en vertrouwelijk advies aan klokkenluiders. Het Huis voor Klokkenluiders is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur op telefoonnummer 088 133 1000. Het postadres van het Huis is: Postbus 85680, 2508 CJ Den Haag.