Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijzen op ontwerp codebesluit enkelvoudige storingsreserve

De ACM heeft zienswijzen ontvangen op het ontwerp codebesluit over het wijzigen van de Netcode elektriciteit betreffende enkelvoudige storingsreserve. De zienswijzen zijn ingediend door de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), de Vereniging Netbeheer Nederland, en een gezamenlijke zienswijze van Energie-Nederland, EnergieSamen, Holland Solar en NWEA,

Met het codebesluit worden de regels voor het inzetten van de reservecapaciteit op hoogspanningsnetten vastgelegd.

Om te garanderen dat de levering van elektriciteit bij uitval niet in gevaar komt moeten nagenoeg alle hoogspanningsnetten (EHS-netten en HS-netten) enkelvoudige storingsreserve hebben. Dit wordt het n-1 criterium genoemd. Om extra transportcapaciteit voor duurzaam opgewekte energie beschikbaar te maken mag de reservecapaciteit sinds januari 2021 gebruikt worden voor het transporteren van stroom van wind- of zonneparken. Zo kunnen de nieuwe producenten worden aangesloten op de vluchtstrook van het hoogspanningsnet zonder enkelvoudige storingsreserve.

In het besluit zijn regels opgenomen over het gebruik van de vluchtstrook.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor de ACM om Netbeheer Nederland opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Zienswijze Netbeheer Nederland (PDF - 250.41 KB) Zienswijze NWEA, Holland Solar, Energie-Nederland en Energie Samen (PDF - 155.94 KB) Zienswijze VEMW (PDF - 264.45 KB)