Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze NEDU op ontwerpbesluit standaardjaarinvoeding en -afname

De ACM heeft een zienswijze ontvangen van NEDU op het ontwerp codebesluit over standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname. NEDU is van mening dat het ontwerpbesluit op basis van het ingediende codevoorstel onbedoeld leidt tot het veranderen van de methode om het best passende verbruiksprofiel toe te wijzen aan aansluitingen die vallen onder artikel 1, tweede en derde lid, van de Elektriciteitswet 1998.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Naar aanleiding van deze zienswijze heeft de ACM aanpassingen gedaan en het codebesluit standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname op 5 februari 2021 gepubliceerd.

 

Documenten

Zienswijze NEDU op ontwerpbesluit standaardjaarinvoeding en -afname (PDF - 1.82 MB)