Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Codewijzigingsvoorstel tot invoering van standaardjaarinvoeding en –afname

11-03-2020

De Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) en Vereniging Netbeheer Nederland hebben een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt voor het wijzigen van de Informatiecode elektriciteit en gas, de Netcode elektriciteit en de Begrippencode elektriciteit. De wijzigingen betreffen de invoering van de standaardjaarinvoeding en de standaardjaarafname.

Het standaardjaarverbruik is een maat voor de hoeveelheid elektriciteit die jaarlijks op een aansluiting wordt verbruikt. Door de komst van zonnepanelen wordt op steeds meer aansluitingen niet alleen elektriciteit afgenomen van het net, maar ook elektriciteit op het net ingevoed. Processen van energiebedrijven die gebaseerd zijn op het standaardjaarverbruik werken daardoor niet optimaal. Voorbeelden van dergelijke processen zijn het aanbod op maat aan consumenten, verificatie van meterstanden en inschatting van elektriciteitstransport.

In het codewijzigingsvoorstel wordt daarom het standaardjaarverbruik vervangen door standaardjaarafname en standaardjaarinvoeding. Zo worden de processen van energiebedrijven verbeterd. Dit is mede in het belang van de afnemers van elektriciteit en het draagt bij aan de energietransitie.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?