Kruimelpad

Codebesluit Standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname

De ACM heeft een codebesluit genomen naar aanleiding van een voorstel van NEDU en Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de Informatiecode elektriciteit en gas, de Begrippencode elektriciteit en de Netcode elektriciteit. De wijzigingen introduceren de standaardjaarinvoeding en -afname bij elektriciteitsaansluitingen.

Wat is het doel van het codebesluit?

Met dit codebesluit wordt het standaardjaarverbruik elektriciteit vervangen door standaardjaarafname en standaardjaarinvoeding. Het standaardjaarverbruik is een maat voor de hoeveelheid elektriciteit die jaarlijks op een aansluiting wordt verbruikt. Door de komst van zonnepanelen wordt op steeds meer aansluitingen niet alleen elektriciteit afgenomen van het net, maar ook elektriciteit op het net ingevoerd. Processen van energiebedrijven die gebaseerd zijn op het standaardjaarverbruik werken daardoor niet optimaal. Door dit te vervangen door standaardjaarafname en standaardjaarinvoeding worden de processen van energiebedrijven verbeterd. Dit is mede in het belang van de afnemers van elektriciteit en het draagt bij aan de energietransitie.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?