Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze NEDU op codebesluit correctieprocessen

13-09-2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) op het ontwerp codebesluit correctieprocessen waarmee ACM zich voorneemt om Informatiecode elektriciteit en gas te wijzigen.

Wat is het doel van het codebesluit?

Bij processen die plaatsvinden op kleinverbruikaansluitingen, zoals switchen van leverancier, kunnen onterechte situaties ontstaan. Dat kan onder andere gebeuren als er door een leverancier een fout wordt gemaakt bij het invullen van gegevens. 
Met het besluit wordt de Informatiecode gewijzigd, zodat dergelijke onterechte situaties sneller en beter worden opgelost. 

Wat houdt de zienswijze van NEDU in?

NEDU stelt twee tekstuele correcties voor. 

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. 

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

 • Naar de actuele versies van de codes

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 • Naar Codes energie wijzigen