Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Ontwerp codebesluit correctieprocessen

04-07-2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld voor het wijzigen van de Informatiecode elektriciteit en gas. Het ontwerpbesluit is gebaseerd op het voorstel van de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) voor het wijzigen van de correctieprocessen.

Wat is het doel van het ontwerpbesluit?

Bij processen die plaatsvinden op kleinverbruikaansluitingen, zoals switchen van leverancier, kunnen onterechte situaties ontstaan. Dat kan onder andere gebeuren als er door een leverancier een fout wordt gemaakt bij het invullen van gegevens.

Met het ontwerpbesluit wordt de Informatiecode gewijzigd, zodat dergelijke onterechte situaties sneller en beter worden opgelost.

Wat staat er in het ontwerpbesluit?

In de Informatiecode elektriciteit en gas wordt als eerste een termijn toegevoegd waarbinnen een leverancier moet reageren op een melding van een vermeende onterechte switch van een kleinverbruikaansluiting. Zo kan de onterechte switch niet voor onbepaalde tijd voortduren.

Ten tweede wordt in het ontwerp-codebesluit geregeld dat er na een onterechte wijziging eventueel onbedoeld gewijzigde kenmerken van een aansluiting bij de correctie worden teruggezet naar de oorspronkelijke waarde. Ook wordt in het ontwerp-codebesluit vastgelegd welke meterstanden voor de kleinverbruikaansluiting gehanteerd moeten worden bij de uitvoering van de correctie.

Ten derde wordt er een verplicht verrekenproces ingevoerd om de gevolgen voor de betrokken partijen van een onterechte wijziging van de kleinverbruikaansluiting te corrigeren.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen, namelijk tot 16 augustus 2019. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?