Kruimelpad

Besluit

Codebesluit correctieprocessen

13-09-2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit opgesteld voor het wijzigen van de Informatiecode elektriciteit en gas. Het besluit is gebaseerd op het voorstel van de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) voor het wijzigen van de correctieprocessen.

Naar Codebesluit correctieprocessen in de Staatscourant 

Wat is het doel van het codebesluit?

Bij processen die plaatsvinden op kleinverbruikaansluitingen, zoals switchen van leverancier, kunnen onterechte situaties ontstaan. Dat kan onder andere gebeuren als er door een leverancier een fout wordt gemaakt bij het invullen van gegevens. Met het besluit wordt de Informatiecode gewijzigd, zodat dergelijke onterechte situaties sneller en beter worden opgelost.

Wat staat er in het codebesluit?

In de Informatiecode elektriciteit en gas wordt als eerste een termijn toegevoegd waarbinnen een leverancier moet reageren op een melding van een vermeende onterechte switch van een kleinverbruikaansluiting. Zo kan de onterechte switch niet voor onbepaalde tijd voortduren.

Ten tweede wordt in het besluit geregeld dat er na een onterechte wijziging eventueel onbedoeld gewijzigde kenmerken van een aansluiting bij de correctie worden teruggezet naar de oorspronkelijke waarde. Ook wordt in het besluit vastgelegd welke meterstanden voor de kleinverbruikaansluiting gehanteerd moeten worden bij de uitvoering van de correctie.

Ten derde wordt er een verplicht verrekenproces ingevoerd om de gevolgen voor de betrokken partijen van een onterechte wijziging van de kleinverbruikaansluiting te corrigeren.

Ontvangen zienswijzen

Het ontwerp-codebesluit is volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ter inzage gelegd. De enige zienswijze die ingediend is bevatte enkele tekstuele correcties, die de ACM heeft overgenomen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?