Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijzigingsopdracht codevoorstel niet gebruikte transportrechten (GOTORK)

Op 4 november 2022 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) het codewijzigingsvoorstel met betrekking tot niet gebruikte transportrechten ontvangen van de Vereniging Netbeheer Nederland (hierna: NBNL).

Bij de beoordeling van dit voorstel komt de ACM tot de conclusie dat het voorstel niet volledig strookt met de belangen, regels en eisen in artikel 36, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. De ACM geeft NBNL de opdracht om het voorstel aan te passen om deze strijdigheden weg te nemen.

Specifiek draagt de ACM op om het voorstel zo aan te passen dat:

  • Het voorgestelde instrument breder inzetbaar is bij aansluitingen op het hoogspanningsnet.
  • Door de netbeheerder wordt vastgesteld of er sprake is van ongebruikt gecontracteerd transportvermogen en of deze binnen een redelijke termijn alsnog gebruikt zal worden.
  • Gespecificeerd wordt wat verstaan wordt onder een ‘redelijke termijn’ waarop capaciteit in gebruik genomen dient te worden.
  • Er geen aanvullende verplichtingen komen te gelden voor partijen van wie het gecontracteerd transportvermogen op een eerder moment beperkt is, wanneer zij na het beschikbaar komen van transportcapaciteit hun gecontracteerd transportvermogen willen uitbreiden.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Wijzigingsopdracht codewijzigingsvoorsel m.b.t. niet gebruikte transportrechten (PDF - 138.74 KB)