Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorzieningenrechter: ACM legt terecht informatieverplichting op aan Privilege

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft op verzoek van Privilege B.V. opnieuw geoordeeld over de last onder dwangsom die de ACM haar heeft opgelegd.

Privilege biedt consumenten een betaald abonnement aan op de website www.mijnprivileges.nl. In haar algemene voorwaarden hanteerde zij echter een aantal onredelijk bezwarende bedingen. Om die reden heeft de ACM aan Privilege op 1 juni 2022 een last onder dwangsom opgelegd.

De voorzieningenrechter heeft eerder een verzoek van Privilege om voorlopige voorziening in beperkte mate toegewezen door de inhoud van de opgelegde last aan te passen. Privilege kreeg de verplichting opgelegd om de gewijzigde algemene voorwaarden toe te zenden aan de consumenten die een lopend lidmaatschap hebben (in plaats van haar bestaande leden te informeren dat zij niet langer gebonden zijn aan de onredelijke bedingen zoals de ACM had geëist).

De voorzieningenrechter deed in deze tweede zaak uitspraak zonder zitting. Privilege verzocht de voorzieningenrechter om de bovenvermelde uitspraak in de eerdere zaak op te heffen dan wel aan te passen op het punt van de actieve informatieplicht over de gewijzigde algemene voorwaarden. Hiervoor zag de voorzieningenrechter echter geen reden toe. De rechter stelde dat er in de eerdere uitspraak geen sprake was van ernstige onvolkomenheden en er was ook geen belangrijke wijziging van de relevante feiten en omstandigheden.

De voorzieningenrechter is het daarnaast met de ACM eens dat duidelijk had moeten zijn dat de maatregel inhoudt dat Privilege de leden actief (per brief of e-mail) had moeten berichten over de gewijzigde algemene voorwaarden. Een pop-up bericht op haar website, dat pas verschijnt als de consument zelf – al dan niet naar aanleiding van een push-bericht – inlogt op de website van Privilege, volstaat dus niet.

Tegen deze uitspraak kan geen beroep worden ingesteld omdat het een voorlopige voorziening is. De beroepszaak tegen de beslissing van de ACM loopt nog.

Lees de uitspraak van de voorzieningen rechter op rechtspraak.nl