Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel TenneT voor tarieven 2020 landelijk netbeheer elektriciteit

TenneT heeft op 27 september 2019 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2020 in rekening wil brengen bij haar afnemers. Dit zijn bedrijven en regionale netbeheerders die aangesloten zijn op het extrahoogspanningsnet (EHS-net) of het hoogspanningsnet (HS-net) van TenneT.

De ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt naar verwachting eind november 2019 de hoogte van de tarieven die zullen gelden vanaf 1 januari 2020.

De ACM publiceert het tarievenvoorstel van TenneT op haar website. Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het tarievenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 18 oktober 2019 op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties.

Wat stelt TenneT voor?

Uit het voorstel van TenneT blijkt dat de totale inkomsten voor TenneT stijgen met zo’n 57% naar ruim 845 miljoen euro. Hoofdoorzaken van deze stijging zijn: de gewijzigde methodebesluiten voor de transporttaken en de systeemtaken, een toename van de T-0 vergoeding voor de RCR-investeringen en een lagere inzet van de veilinggelden. Volgens het voorstel stijgen de EHS-tarieven met ruim 100% en de HS-tarieven, als gevolg van de cascadering van de gestegen EHS-kosten naar het HS-netvlak, met ruim 50%.

Wat doet TenneT?

TenneT is eigenaar en beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in Nederland. TenneT is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere taken mag TenneT kosten in rekening brengen. Deze worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.

 

Documenten

Tarievenvoorstel Tennet landelijk netbeheer elektriciteit 2020 (PDF - 84.73 KB)
 

Bijlagen

Rekenmodule tarievenvoorstel TenneT 2020 (XLSX - 236.65 KB)