Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit TenneT 2020

Met dit besluit stelt de ACM de maximale tarieven vast die TenneT mag hanteren vanaf 1 januari 2020.

De ACM heeft de maximale toegestane inkomsten voor de transport- en systeemtaken van TenneT vastgesteld op ruim 745 miljoen euro. Dit is 207 miljoen euro meer dan in 2019. Hierdoor stijgen de tarieven ten opzichte van 2019 met gemiddeld 37% op het hoogspanningsnet (HS) en met gemiddeld 55% op het extrahoogspanningsnet (EHS).

Ten opzichte van het tarievenvoorstel van TenneT heeft de ACM de stijging van de tarieven in 2020 in belangrijke mate beperkt door TenneT 100 miljoen euro extra aan veilinggelden te laten inzetten ter dekking van de tariefinkomsten. Hiervoor hebben TenneT en de ACM een addendum bij de bevoegdhedenovereenkomst getekend.

Daarnaast heeft de ACM een correctie verschoven om de stijging van de tarieven verder te beperken.

Wat bepaalt de ACM met dit besluit?

De ACM stelt jaarlijks de tarieven vast voor alle netbeheerders. In dit besluit stelt de ACM de tarieven vast die TenneT ten hoogste mag hanteren vanaf 1 januari 2020 voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Het gaat om tarieven voor de uitvoering van transportdiensten en systeemdiensten op het hoogspanningsnet (spanningsniveau van 110/150 kV) en het extrahoogspanningsnet (spanningsniveau van 220/380 kV).

Wat doet TenneT?

TenneT is eigenaar en beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in Nederland. TenneT is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag TenneT kosten in rekening brengen. Deze kosten worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.
 

Documenten

Tarievenbesluit TenneT 2020 (PDF - 624.39 kB)
 

Bijlagen

Rekenmodule tarievenbesluit TenneT 2020 (XLSX - 237.58 kB)