Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel GTS voor tarieven 2020 landelijk netbeheer gas

Gasunie Transport Services (GTS) heeft op 4 maart 2019 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2020 in rekening wil brengen. De ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt naar verwachting in mei van dit jaar de hoogte van de tarieven die zullen gelden vanaf 1 januari 2020.

De ACM publiceert het tarievenvoorstel op haar website. Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het tarievenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 22 maart 2019 op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties.

Wat valt er op aan het voorstel van GTS?

De wijze waarop GTS de tarieven berekent, is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt door een wijziging van de Tarievencode gas waarmee uitvoering is gegeven aan de Europese netwerkcode over tariefstructuren (NC-TAR). De grootste verandering is dat er geen afzonderlijke tarieven meer gelden per netwerkpunt, maar dat per 1 januari 2020 een zogenoemd postzegeltarief wordt gehanteerd.

Op basis van deze nieuwe referentieprijsmethodiek, bevat het voorstel één referentieprijs voor alle entrypunten en één referentieprijs voor alle exitpunten. Alleen voor entry- en exitpunten die verbonden zijn met gasopslagen gelden andere referentieprijzen vanwege de korting die voor deze punten geldt. Op basis van de referentieprijzen zijn de zogenoemde reserveringsprijzen per capaciteitsproduct berekend.

Gemiddelde tarief stijgt met 10%

Uit het voorstel blijkt dat het gemiddelde transporttarief stijgt met circa 10% ten opzichte van 2019. De grootste oorzaak van de stijging is de correctie door het op last van een uitspraak van de rechter gewijzigde x-factorbesluit 2017-2021. Uit dit besluit volgt dat GTS vanaf 2017 te weinig inkomsten heeft ontvangen. Dit wordt in één keer gecorrigeerd voor de jaren 2017 tot en met 2020. Dit is een eenmalige correctie.

Een andere belangrijke factor is de wijziging van de berekeningsmethode zelf. De toepassing van de multipliers en seizoensfactoren zorgt ervoor dat voorspelde gecontracteerde capaciteit lager wordt, met name op punten verbonden met kleine velden en distributienetten. Minder voorspelde gecontracteerde capaciteit betekent dat het tarief moet stijgen om de toegestane inkomsten te behalen. Ook dit effect is eenmalig.

Wat doet GTS?

GTS is de eigenaar en beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen. Deze kosten worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.

 

Documenten

Rekenmodule tarieven GTS 2020 (XLSX - 673.28 KB)
 

Bijlagen

Aanbiedingsbrief tarievenvoorstel 2020 (PDF - 189.38 KB) Toelichting input GTS (PDF - 96.19 KB) Lijst met gasopslagen (PDF - 11.6 KB)