Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codewijzigingsbesluit implementatie NC TAR ter uitvoering van NC-TAR

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden in de tarievencode, transportcode LNB gas en begrippencode om de Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart tot vaststelling van de netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (NC TAR) te implementeren.

ACM heeft het codebesluit opgesteld voor het wijzigen van de tarievencode, transportcode en begrippencode ter uitvoering van NC TAR.

De ACM introduceert middels deze wijzigingen in de codes een gewijzigde referentieprijsmethodologie voor het bepalen van de referentieprijzen van alle entry- en exitpunten en een hogere korting voor entry- en exitpunten van en naar gasopslagen. Daarnaast stelt zij multiplicatoren en seizoensfactoren voor die de huidige maandfactoren gaan vervangen.

 

Bijlagen

Bijlage B.5 Tariefmodel (XLSX - 175.82 KB) Bijlage B6 Seizoensfactoren (XLSX - 14.48 MB)