Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informatiedocument Tarieven NC TAR voor de tarievenperiode 2020

Met dit informatiedocument voldoet de ACM aan de publicatieverplichtingen conform artikel 29 en 30 van de netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (NC TAR).

Artikel 29 schrijft voor dat voorafgaand aan de jaarlijkse jaarcapaciteitsveiling informatie wordt gepubliceerd door de toezichthouder of de transmissiesysteembeheerder over de standaard capaciteitsproducten op interconnectiepunten voor zowel vaste als afschakelbare capaciteit. Artikel 30 schrijft voor dat een maand voor aanvang van de tariefperiode informatie wordt gepubliceerd door de toezichthouder of de transmissiesysteembeheerder over de totstandkoming van de tarieven die GTS in rekening mag brengen. De ACM heeft besloten dat ze bovengenoemde informatie zelf publiceert.

 

Documenten

Informatiedocument tarieven GTS 2020 (XLSX - 618.16 KB)